Varan har lagts till i varukorgen
Forskning ska bidra till mindre vattenskador
Forskning 13 jan 2022
stuga-pa-vintern
Det kalla klimatet i Norden bidrar till antalet frysskador visar ny forskning om vattenskador. Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos.
Ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola ska ta fram ny kunskap om hur man förebygger vattenskador. Första delen av projektet har fokuserat på frysskador.

Doktoranden Christian Mattsson leder forskningen som stöttas av Formas och Vattenskadecentrum. Han har studerat vattenskador i byggnader i Danmark, Norge samt Sverige och gör bedömningen att dessa resulterar i kostnader för flera miljarder euro varje år.

– Den ekonomiska potentialen för att vidta förebyggande åtgärder är enorm! säger Christian Mattsson, i ett pressmeddelande.

Majoriteten av kostnaderna för vattenskador i Sverige orsakas av läckage från installationer i byggnaderna. Exempelvis från rör i tappvatten, avlopp, dränering och värmesystem samt genom tätskikt i våtrum.

Kallt klimat påverkar

Den första delen av projektet har fokuserat på frysskador som, enligt forskningen, orsakar upp till 30 procent av alla rapporterade vattenskador i Danmark, Norge och Sverige. Resultatet visar bland annat att det kalla klimatet i de nordiska länderna bidrar till antalet frysskador.

Enligt Christian Mattsson innebär det att större hänsyn behöver tas till det i projekterings-, bygg- och förvaltningsskedena än vad man gör idag.  

– Bara försäkringsåterbetalningarna för vattenskador i de studerade nordiska länderna uppgår till cirka tio miljarder kronor varje år. För dessa pengar skulle man i stället kunna genomföra många riskreducerande åtgärder för att minska vattenskador, säger Christian Mattsson.

Forskningsprojektet pågår till 2023.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Projektering Renoveringar Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter