Varan har lagts till i varukorgen

Försämrat resultat för machoindex

Arbetsmiljö 25 jan 2022
machoindex
Förlegade mansnormer och attityder lever alltjämt i projekten. Foto: Viktor Ginner
Byggbranschens machoindex för 2022 är här. Tyvärr är det inga glada besked som förmedlas. Resultatet pekar på allt starkare inslag av destruktiv machokultur.

Det var för två år sedan som organisationen Byggcheferna hade premiär för sitt så kallade machoindex. Syftet var att kunna redovisa en procentsats för graden av machokultur.

Den första mätningen resulterade i ett index på 46 procent för hela samhällsbyggnadsbranschen. Nu har mätningen för 2022 redovisats och tyvärr pekar siffran i en illavarslande riktning.

Försämring denna gång

Årets resultat blev 50 procent. Med andra ord syns en försämring med fyra procentenheter sedan den första mätningen.

Det finns dock stora skillnader mellan de olika delbranscherna. Siffran för tekniska konsulter landar på 39 procent medan bygg- och anläggningsbranschen stigit från 47 till 52 procent.

Vad det gäller installation och fastighet har det uppmätts en ökning på två procent i båda branscherna. Siffran är i år 47 respektive 44 procent.

Kan användas av alla

Byggchefernas machoindex kan användas av alla. Mätverktyget har tagits fram i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson vid Oslo Metropolitan University. Resultatet för 2022 har sin grund i en enkät där 1 800 chefer inom samhällsbyggnad har svarat på frågor kring det aktuella ämnet.

Machokultur betraktas idag som ett av sektorns största problem och roten till svårigheter i fråga om exempelvis kompetensförsörjning, affärsrisker och säkerhet i arbetet. Att siffran har stigit kan delvis bero på att fler blivit uppmärksamma på problemet, menar Byggcheferna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial