Varan har lagts till i varukorgen
Digital tvilling ska energioptimera högskolan
Digitalisering 19 jan 2022
För att kunna skapa en digital tvilling har en laserskanning av lokalerna på Högskolan i Gävle genomförts. Under våren ska även utomhusmiljöerna skannas. Foto: Högskolan Gävle
En digital tvilling skapas av Gävle högskola. En 3D-skanning av samtliga byggnader genomförs. Ett mål med projektet är att byggnaderna ska kunna driftas mer energioptimalt.

Sedan slutet av december genomförs en digital skanning av Högskolan i Gävle i samarbete med Akademiska Hus.

Det rör sig i denna första del om en invändig laserskanning av samtliga byggnader, något som totalt omfattar strax över 60 000 kvadratmeter.  I ett andra skede kommer även utemiljöerna att skannas med hjälp av drönare för att få en komplett bild av campusområdet.

Digitaliserat fastighetsbestånd

Satsningen är ett led i Akademiska Hus arbete med att digitalisera sitt fastighetsbestånd. De ser att möjligheterna med den nya tekniken är många.

Den digitala tvillingen ska bland annat möjliggöra att byggnaderna kan driftas på betydligt mer energioptimalt och göra det enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar och behöver åtgärdas.

digital-tvilling Här visas en scannad korridor där man till vänster ser alla punkter som kommer från laserskanningen och bygger upp punktmolnet. Till höger ser man samma sak men där punkterna ligger överlagrade på de bilder som tagits.

Google Street View inomhus

Den digitala tvillingen genererar innovativa lösningar utöver det vanliga, bland annat ett ”inomhus Google Street View” där ambitionen är att det framöver ska gå att digitalt röra sig runt i lokalerna, söka efter objekt, hitta var nästa föreläsning hålls eller var det finns lediga rum att använda.

– Målet är att använda dagens byggnader smartare med data och analyser som den digitala tvillingen genererar. Framför allt vill vi kunna utvärdera om vi har rätt storlek på lokalerna och säkra så att vi nyttjar det befintliga fastighetsbeståndet så pass bra att vi i framtiden slipper att bygga nytt, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus på deras hemsida.

FAKTA Tre mål med digital tvilling

  • Utnyttja lokalerna bättre: Att uppnå ett smartare utnyttjande av själva lokalerna på högskolan med upp till 20-30 procent mer användning av lokalerna. Bara genom att få kunskap om hur rum bokas, men dit ingen dyker upp ger en möjlighet att öka nyttjandet med över 10 procent.
  • En minskad energianvändning: Ett annat mål är att uppnå en minskad energianvändning av byggnaderna. Att digitalisera fastighetsbeståndet är det mest hållbara alternativet och avgörande för Akademiska Hus att uppnå sitt mål om klimatneutralitet.
  • AR-teknik ger fördelar: Att med hjälp av nya tjänster göra det både roligare och mer attraktivt att vistas på campus. Med den digitala tvillingen kommer byggnaderna på Högskolan i Gävle att kunna upplevas virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks via AR-teknik i till exempel appar och mobiltelefoner.
Källa: Akademiska Hus, Gävle högskola.
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter