Varan har lagts till i varukorgen
Bristfällig konkurrens i byggmaterialindustrin
Ekonomi 18 jan 2022
byggvaror_levereras
Flera viktiga varor för byggindustrin kontrolleras av ett fåtal aktörer konstaterar Konkurrensverket. Det gäller till exempel installationsmaterial och cement. Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos
De höga byggkostnaderna i Sverige påverkas av flera olika faktorer. Begränsad konkurrens i försäljningen av byggmaterial är en av dem. Men Konkurrensverket ser flera andra brister.

På uppdrag av regeringen har Konkurrensverket undersökt hur konkurrensen är inom svensk byggmaterialindustri. Slutsatsen är att den är bristfällig.

Det finns en rad byggmaterialmarknader med ett stort beroende av enskilda företag. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och läsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial präglas av en stor koncentration till enskilda aktörer konstaterar Konkurrensverket.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Andra brister påverkar

Men myndigheten menar att det finns fler orsaker till de höga och ökande kostnaderna för byggmaterial och även byggprojekt i sin helhet. Det handlar om låg produktivitet i byggbranschen, låg målgruppsvariation och en byggtakt som är beroende av god ekonomisk konjunktur.

På grund av en låg produktivitet jämfört med andra industrier anser Konkurrensverket att det är svårt att bygga upp effektiva strukturer för materialinköp och kompetensutveckling av arbetskraften. Orsaken är till stor del att bostadsbyggandet är organiserat i projektform, med dålig överföring av kunskap till nästa projekt.

Myndigheten menar också att bostäder idag främst byggs för en grupp som har hög betalningsförmåga. Vilket också ses som mer lönsamt jämfört med att bygga bostäder för de med sämre betalningsförmåga. Det innebär även att man ofta väljer dyrare material och bygger bostäder i mer attraktiva men dyrare områden. Något som många i branschen menar är en delförklaring till de ökade materialkostnaderna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Produktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial