Varan har lagts till i varukorgen

Branschens miljöpåverkan minskar – och ökar

Energi 10 jan 2022
miljöpåverkan
Utsläppen från bygg- och fastighetssektorn har minskat men på andra områden går utvecklingen åt fel håll. Foto: Mostphotos/Viktor Ginner
Den goda nyheten är att utsläppen från byggbranschen börjar dala. Den dåliga nyheten är en hel del annat. Det visar Boverkets senaste miljöindikator.

Varje år redovisar Boverket data över bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Både i Sverige och som resultat av import av byggprodukter. Nu har nya siffror redovisats.

Den så kallade miljöindikatorn visar att sektorn släppte ut ungefär 19,3 miljoner ton växthusgaser under 2019, vilket är senast tillgängliga data. Föregående år låg utsläppen på 21 miljoner ton.

– Det är positivt att utsläppen av växthusgaserna har minskat över tid men minskningstakten går för långsamt. Det kommer bli intressant att se om vi får mer kraftfulla minskningar efter att reglerna om klimatdeklaration för byggnader införts, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, i ett pressmeddelande.

Växthusgaser har minskat

Utsläppen av växthusgaser har minskat sedan 2008. Även för kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier syns en minskning. Detta samtidigt som byggbranschen under samma period ökat sitt förädlingsvärde, det vill säga värdet av produktionen minus värdet på de insatsvaror som förbrukats.

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp stod för ungefär 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2019 om man räknar bort sådant som genereras av import. Jämfört med 2018 är det en minskning med 1,5 procent.

Områden med försämringar

På andra områden ser det däremot sämre ut. Vad det gäller partikelutsläpp och användningen av miljöfarliga kemikalier har det nämligen skett en ökning.

Även den totala användningen av energi i sektorn har blivit större. Sedan 2008 har denna parameter ökat med 12 procent, även om byggnaders genomsnittliga energianvändning per kvadratmeter minskat.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial