Varan har lagts till i varukorgen

Användningen av fjärrvärme halverades under produktionen

Energi 28 jan 2022
gullakraskolan
Genom samverkan och ett uppkopplat byggklimat sänktes fjärrvärmeanvändningen under produktionen av Gullåkraskolan i Staffanstorp. Foto: Klas Andersson
Det finns potential att både spara pengar och miljö om större fokus läggs på projektets byggklimat. På Gullåkraskolan halverades den förväntade fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning.

Det är NCC och företaget El Björn som har samarbetat i ett utvecklingsprojekt under produktionen av Gullåkraskolan i Skåne som invigdes i januari 2022. Syftet med projektet var att få ner fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och uttorkning under produktionstiden. Detta genom att noggrant övervaka och styra byggklimatet.

Planering och övervakning

I början av projektet genomfördes en grundläggande planering där värmemaskinerna dimensionerades och energianvändningen prognosticerades. Samtidigt vägdes faktorer som uttorkningskrav och produktionsplanering in. Energianvändningen utvärderades genom att energikalkyler hela tiden jämfördes mot verkligt utfall.

patrik-neumann-portratt Patrik Neumann, NCC
Att hela tiden veta att klimatet i byggnaden är det rätta skapar trygghet

Fukt och temperatur i luft och betongplatta övervakades i realtid. De insamlade värdena gjorde att temperaturen i byggnaden kunde anpassas mot produktionsplaneringen och vilken typ av arbete som utfördes.

– Att hela tiden veta att klimatet i byggnaden är det rätta skapar trygghet och gör att vi slipper obehagliga överraskningar som kan påverka planeringen negativt, säger Patrik Neumann, platschef NCC Building SE, i ett uttalande på deras webbplats.

Tidigt i projektet upptäcktes kritiska fuktnivåer i betongen men dessa kunde enligt uppgift omgående justeras. Genom att höja lufttemperaturen och säkra tätningar mot värmeläckage ökade uttorkningstakten och plastmattorna kunde läggas enligt tidplan.

Sparade nästan 200 000

Kajsa Flodberg Munck, NCC Kajsa Flodberg Munck, NCC

När utvecklingsprojektet avslutades i maj förra året var den faktiska fjärrvärmeanvändningen 56 procent lägre än i den ursprungliga kalkylen, uppger NCC. Det är även 19 procent lägre än vad El Björn prognosticerade inför projektet.

Projektet sparade nästan 200 000 kronor i fjärrvärmekostnad.

– Det här visar att det finns betydande besparingspotential i både kostnad och koldioxidutsläpp om vi har ett större fokus på byggklimatet tidigt i projekten, säger Kajsa Flodberg Munck, gruppchef på NCC Teknik och hållbarhet.

SUMMERING Faktorer bakom fjärrvärmeminskningen

Enligt företaget El Björn är det flera faktorer som samverkar för att reducera fjärrvärmeanvändningen:

 • En noggrann planering och projektering ger bättre förutsättningar för ett lyckat resultat.
 • Att i realtid se hur processen framlöper ger ett bra beslutsunderlag för tidiga åtgärder.
 • Att kunna styra och påverka klimatet via uppkoppling ger möjlighet att enkelt anpassa och styra processen mot övrig produktion.
 • Att kontrollera byggklimatet mot en i förhand uppställd planering ökar precisionen och minskar energianvändningen.
 • Samverkan mellan olika aktörer i processen ger samsyn och skapar delaktighet och engagemang.
 • Baserat på sensordata vidtog produktionen tidigt aktiva åtgärder som inverkade positivt på byggnadens täthet vilket reducerade effektbehovet.
Källa: El Björn
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Hållbarhet Produktion Samverkan Teknik Värme
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

SUMMERING Faktorer bakom fjärrvärmeminskningen

Enligt företaget El Björn är det flera faktorer som samverkar för att reducera fjärrvärmeanvändningen:

 • En noggrann planering och projektering ger bättre förutsättningar för ett lyckat resultat.
 • Att i realtid se hur processen framlöper ger ett bra beslutsunderlag för tidiga åtgärder.
 • Att kunna styra och påverka klimatet via uppkoppling ger möjlighet att enkelt anpassa och styra processen mot övrig produktion.
 • Att kontrollera byggklimatet mot en i förhand uppställd planering ökar precisionen och minskar energianvändningen.
 • Samverkan mellan olika aktörer i processen ger samsyn och skapar delaktighet och engagemang.
 • Baserat på sensordata vidtog produktionen tidigt aktiva åtgärder som inverkade positivt på byggnadens täthet vilket reducerade effektbehovet.
Källa: El Björn