Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad rapport om ventilation
Ventilation 8 feb 2022
ventilation-rapportenjpg
Rapporten ska ge en bred och korrekt förståelse kring nuläget för ventilation. Foto: Niklas Rosén
Kunskapssammanställningen om ventilation i Sverige har uppdaterats. Bland annat har nya avsnitt om brandskydd och ventilation, geoFTX och smittspridning via ventilation lagts till.

Förra året publicerades en stor kunskapssammanställning om ventilation i Sverige som Boverket beställt. Tanken är att den ska ge en klarare bild över vilka regelverk som styr och tillämpas, var kunskapscentrum finns och vilka utvecklingsbehov som behövs.

Sammanställningen genomfördes av en arbetsgrupp med stor kunskap och erfarenhet om byggnaders ventilation och inomhusklimat.

Enkätundersökning om viktiga frågor

Eftersom arbetet utfördes under en kort tid fanns det inte tid till kvalitetssäkring genom tredjepartsgranskning innan rapporten offentliggjordes och skickades på remiss under vintern 2021. Men tack vare finansiering från Boverket har det varit möjligt att fortsätta arbetet med alla synpunkter som kom in från remissen.

Mats Persson, Malmö universitet Mats Persson, Malmö universitet

– Vi fick in många konstruktiva förslag till kompletteringar, förtydliganden och förbättringar. Förutom att byta namn har vi lagt till några nya avsnitt om brandskydd och ventilation, geoFTX, geodesign och smittspridning via ventilation, säger Mats Persson, Malmö universitet, som har lett arbetet.

Rapporten publicerades i januari och heter nu ”Ventilation i Sverige – en kunskapssammanställning”. Inom projektet har även en enkätundersökning genomförts med syftet att identifiera viktiga frågeställningar och problemområden med anknytning till ventilation. Detta presenteras kort i ett nytt kapitel men beskrivs även utförligt i en separat rapport.

Ett annat resultat från projektet är en excellista som innehåller en kartläggning av kunskap, litteratur och aktörer. 

– Förhoppningsvis finns det kompletterande information där som kan användas av de som läser rapporten.

FAKTA Innehåll

Kunskapssammanställningen består av följande kapitel:

 1. Inledning
 2. Ventilation – en del av byggnaden som system
 3. Ventilation bostäder
 4. Ventilation lokaler
 5. Ventilation och inneklimatkrav (regelverk) samt kontroller
 6. Mäta och verifiera inneklimat och ventilation
 7. Energikrav och rekommendationer för ventilation
 8. Brandskydd och ventilation
 9. Ventilationens påverkan på smittspridning
 10. Vägledningar för ventilation och inomhusklimat
 11. Branschens aktörer i Sverige
 12. Fördjupande kartläggning – enkät till branschen
 13. Behov av fortsatt kartläggning
Källa: Rapporten ”Ventilation i Sverige – en kunskapssammanställning”
Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Brand Innemiljö Kompetens
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Innehåll

Kunskapssammanställningen består av följande kapitel:

 1. Inledning
 2. Ventilation – en del av byggnaden som system
 3. Ventilation bostäder
 4. Ventilation lokaler
 5. Ventilation och inneklimatkrav (regelverk) samt kontroller
 6. Mäta och verifiera inneklimat och ventilation
 7. Energikrav och rekommendationer för ventilation
 8. Brandskydd och ventilation
 9. Ventilationens påverkan på smittspridning
 10. Vägledningar för ventilation och inomhusklimat
 11. Branschens aktörer i Sverige
 12. Fördjupande kartläggning – enkät till branschen
 13. Behov av fortsatt kartläggning
Källa: Rapporten ”Ventilation i Sverige – en kunskapssammanställning”