Varan har lagts till i varukorgen

Testade cykelgata – så gick det

cykelgata_malmo_afry
På en 700 meter lång sträcka av en gata i utkanten av Malmö testade staden vägtypen cykelgata. Foto: Afry
I slutet av 2020 byggdes en väg om till cykelgata i Malmö. Under 2021 testades den. Konsultbolaget Afry har utrett hur den fungerade och ser förbättringspotential.

På en cykelgata är det cyklister som har företräde framför motorfordon. Bilister ska anpassa sig efter cyklisterna och får maximalt hålla en hastighet som är 30 km/h eller lägre.

Våren 2020 berättade Byggkoll om Malmö stads planer på att testa vägtypen på en villagata i utkanten av staden. I slutet av samma år stod cykelgatan klar. Hösten 2021 återställdes gatan till sin ursprungliga form.

Konsultföretaget Afry har med finansiering från Trafikverkets skyltfond utrett hur den här cykelgatan fungerade. Cyklister och boende i området har intervjuats och mätningar av trafiken har gjorts innan cykelgatan byggdes och efter att den var klar.

Utformningen viktig

charlotte_lindskog_afry Charlotte Lindskog.

Charlotte Lindskog är trafikplanerare på Afry och poängterar att coronapandemin kan ha påverkat resultat då människors resvanor ändrats under den. Men av det Afry har sett så är utformningen viktig för att det ska bli bra.

– Det är viktigt att utformningen är självförklarande så att de olika trafikanterna vet var i gatan de ska placera sig, säger Charlotte Lindskog.

Flera åtgärder gjordes för att markera hur gatan skulle användas. Kantlinjer målades för att markera ytan mot parkeringarna längs med gatan, minigupp placerades på ytan mellan parkeringarna och körbanan, mindre träd placerades ut längs med sträckan för att smalna av körbanan och minska hastigheten och rekommenderade hastigheten sattes till 20 km/h.

Ett antal ändringar i beteendet hos dem som använde gatan kunde ses efter ombyggnationen. Fler cyklister cyklade i mitten av gatan och rörde sig mer fritt över den, färre cyklister använde trottoaren och medelhastigheten hos motorfordonen minskade.

Kände otrygghet

Men det var en del åtgärder som inte fick den förväntade effekten. Förvisso försvann en del av biltrafiken men främst till andra vägar i närheten. Trots alla åtgärder som infördes upplevde sig fler otrygga på gatan efter införandet jämfört med innan.

erik_malmstrom_afry Erik Malmström.

– Folk upplevde sig inte mer trygga, varken som cyklist eller annan trafikant. Det vi såg i enkätstudien var att bilar låg nära bakom cyklar då de inte kunde köra om. Det fick cyklisterna att bli stressade och otrygga trots att de har prioritet, säger Erik Malmström, trafikplanerare på Afry.

Han och Charlotte Lindskog är tydliga med att de tror att cykelgata kan ha många goda effekter. Men att det ska göras på rätt plats.

– En grundförutsättning som har identifierats för cykelgata är att det ska vara minst två cyklister per motorfordon. Och det ska vara cirka 500 fordon per dygn i trafikflödet, säger Charlotte Lindskog.

Den aktuella gatan som testades hade det omvända, fler motorfordon än cyklister. De vill därför gärna se att det testas igen på en mer central gata där det finns fler cyklister i relation till motorfordon.

– Ju fler cyklister det är på en plats, desto säkrare blir det för cyklisterna, säger Erik Malmström.

cykelgata_malmo_hohogsgatan Pollare mitt i gatan var en av åtgärderna Malmö stad genomförde för att få ner hastigheten och öka säkerheten på cykelgatan. Foto: Afry
FAKTA Cykelgata

Sedan 1 december 2020 har kommuner möjlighet att bestämma om vissa vägar ska klassas som cykelgata. Då gäller särskilda bestämmelser:

 • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
 • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
 • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
 • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
 • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke
Källa: Transportstyrelsen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Cykelgata

Sedan 1 december 2020 har kommuner möjlighet att bestämma om vissa vägar ska klassas som cykelgata. Då gäller särskilda bestämmelser:

 • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
 • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
 • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
 • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
 • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke
Källa: Transportstyrelsen
Fördjupningsmaterial