Varan har lagts till i varukorgen
Skärpta regler för granulat i konstgräsplaner
Bestämmelser 1 feb 2022
konstgrasplan_granulat
2020 bedömdes det finnas cirka 1 100 konstgräsplaner med gummigranulat i Sverige. Foto: Daniel Holking/Mostphotos
Kraven skärps för halten av PAH i granulat för konstgräsplaner och fallskydd. Den som köper in granulat måste säkerställa att materialet uppfyller kraven.

Från 10 augusti 2022 kommer hårdare regler att gälla för granulat och täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner, i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar.

Det nya kravet gäller hur höga halterna av PAH, polycykliska aromatiska kolväten, får vara. Orsaken är nya regler inom EU som kom i augusti 2021. De nya reglerna innebär att material inte får innehålla mer än 20 mg/kg av summan av åtta specifika polycykliska aromatiska kolväten.

Får finnas kvar

Kemikalieinspektionen meddelar att för granulat som redan finns i konstgräsplaner och andra anläggningar får materialet finnas kvar och fortsatt användas för det ändamålet.

Men vid inköp av nytt granulat från den 10 augusti i år gäller de nya gränsvärdena. Kemikalieinspektionen anser att den som driver en anläggning där granulat används har ett ansvar för att se till att kraven uppfylls. Reglerna gäller också vid försäljning av granulat och täckmaterial.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Miljö Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter