Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Skapa mätplaner för byggens energianvändning
Energieffektivisering 18 feb 2022
Helena Nakos Lantz
Helena Nakos Lantz, projektledare på CIT Energy Management, menar att de flesta byggföretag kan och bör komma igång med mätplaner för energianvändning vid byggarbetsplatser. Foto: CIT Energy Management/Mostphotos
Hur mycket energi kräver en byggarbetsplats? I en ny rapport utreds hur den frågan bäst kan besvaras. Målet är minskad energianvändning och att förbereda för framtida hushållningskrav.
Kunskaperna kring byggarbetsplatsers energianvändning måste förbättras. Det konstateras i två förstudier från LÅGAN som är ett branschsamarbete för energieffektiva byggnader.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Energiposterna som ska mätas

Energianvändningen ska kunna mätas separat för följande poster, där användningen för markarbete före påbörjad konstruktion av byggnad, grundläggningsarbete och byggkonstruktion kan särskiljas:

• Total elanvändning
• Total fjärrvärmeanvändning
• Total vattenanvändning
• Total bränsleförbrukning

I de fall energianvändningen består av ytterligare energibärare, till exempel egenproducerad energi, behöver även dessa kunna följas upp separat. Mätplanen kan med fördel utökas till systemnivå för att kunna följa upp användning på energiposter så som byggbodar, utrustning och maskiner.

Källa: Rapporten "Mätplan - Kravspecifikationer och checklistor inför mätning på byggarbetsplatsen"
Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Produktion Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Energiposterna som ska mätas

Energianvändningen ska kunna mätas separat för följande poster, där användningen för markarbete före påbörjad konstruktion av byggnad, grundläggningsarbete och byggkonstruktion kan särskiljas:

• Total elanvändning
• Total fjärrvärmeanvändning
• Total vattenanvändning
• Total bränsleförbrukning

I de fall energianvändningen består av ytterligare energibärare, till exempel egenproducerad energi, behöver även dessa kunna följas upp separat. Mätplanen kan med fördel utökas till systemnivå för att kunna följa upp användning på energiposter så som byggbodar, utrustning och maskiner.

Källa: Rapporten "Mätplan - Kravspecifikationer och checklistor inför mätning på byggarbetsplatsen"