Varan har lagts till i varukorgen
Så mycket kostar ny elproduktion
Elproduktion 23 feb 2022
solceller
För att elsystemet ska fungera är det viktigt att inte enbart se på produktionskostnad per kWh utan även på mixen av reglerbar och icke reglerbar kraft. Foto: Mostphotos
Kostnadsstudien ”El från nya anläggningar” har kommit i en ny utgåva. Studien undersöker vad det kostar att etablera nya elproducerande anläggningar.

Investeringar i ny klimatneutral elproduktion, såsom vatten-, vind- och solkraft är centrala för Sveriges möjlighet att elektrifiera industri- och transportsektorn. Kunskap om vad det kostar att etablera ny elproduktion är därför en nyckel för att omställningen ska kunna ske samhällsekonomiskt effektivt.

Kostnadsstudien ”El från nya anläggningar”, från forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, kom första gången år 2002. Studien har sedan uppdaterats kontinuerligt och vid årsskiftet kom den i en ny sjätte utgåva.

I studien har man undersökt de ekonomiska förutsättningarna för att bygga olika typer av elproducerande anläggningar i Sverige. Slutrapporten ger en övergripande och aktuell bild av elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker med en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna.

Problematiskt att jämföra

I studien framgår det att svaret på frågan om vad ny elproduktion kostar är ”det beror på”. Sammantaget beror det på vilka antaganden som görs, och detta beror i sin tur bland annat på vems kostnader man avser att beskriva och hur den som ska betala ser på förutsättningar för sin investering. Det beror även på vilka förutsättningar som finns på platserna som är aktuella för etablering och hur systemet i övrigt kommer se ut under den nya anläggningens livslängd.

– Det gör det problematiskt att jämföra siffror för olika tekniker som alla aktörer är ense kring, varför vi redovisar underlag för resonemang, exempel och intervall, säger rapportens författare Åsa Elmqvist, Energiforsk, vid ett seminarium.

Efterfrågad studie

Resultaten från de tidigare studierna har varit mycket efterfrågade i energibranschen och har refererats flitigt i den politiska debatten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Infrastruktur
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial