Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Barnen och boendet
Ny vägledning ska öka barnens inflytande
Hållbarhet 2 feb
allmannyttan-barn
Vägledningen ska ge inspiration och handfasta råd kring barnens situation för de som arbetar i bostadsbolagen. Foto: Tobias Sterner och Sveriges Allmännytta
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Sveriges Allmännytta har sedan dess fått många frågor från bostadsföretag om vad detta innebär i praktiken. Nu finns en handfast vägledning i ämnet.
Hur kan barnens inflytande i bostadsområdena öka och hur kan barnen få ta en större plats i bostadsföretagens verksamhet. Det var två av frågeställningarna som diskuterades under ett välbesökt seminarium med 120 deltagare som Sveriges Allmännytta arrangerade. Detta i samband med att vägledningen och boken ”Bostadsbolagen och barnen” kommit ut.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Några exempel från checklistan

  • Har en genomgripande utredning av barnens bästa gjorts?
  • Har information om vilka barn som kommer beröras av beslutet skrivits ned?
  • Har berörda barn fått ge sina åsikter i ärendet?
  • Vilka eventuella intressekonflikter har identifierats?
  • Har det tagits hänsyn till lagar, föreskrifter och riktlinjer? Skriv ner vilka som beaktats.
Källa: Barnombudsmannen.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Bostäder Lokaler Projektering Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Några exempel från checklistan

  • Har en genomgripande utredning av barnens bästa gjorts?
  • Har information om vilka barn som kommer beröras av beslutet skrivits ned?
  • Har berörda barn fått ge sina åsikter i ärendet?
  • Vilka eventuella intressekonflikter har identifierats?
  • Har det tagits hänsyn till lagar, föreskrifter och riktlinjer? Skriv ner vilka som beaktats.
Källa: Barnombudsmannen.
Fördjupningsmaterial