Varan har lagts till i varukorgen

Lyckat försök sortera ut plasten ur soporna

Hållbarhet 21 feb 2022
33982369-waste-plastic-heap-at-bin-trash-full-bin-waste-garbage
Plasten står för merparten av klimatpåverkan när det sorterade restavfallet slutbehandlas genom förbränning. Foto: Mostphotos
Målet var att minska plasten i hushållsavfallet för att nå en högre återvinningsgrad och minskad klimatpåverkan. Resultatet i samprojektet blev 40 procent mindre koldioxidutsläpp.

Under 2021 startade samprojektet mellan Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter. Aktörerna ville se om det gick att ändra beteenden genom att informera med kunskapshöjande fakta om miljönytta. Både när det gäller fossila koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning av plast och vad som händer med plasten när den i stället återvinns.

Bara 20 procent återvinns

I exempelvis Stockholms län sorteras knappt sju kilo per år plast ut per hushåll och går till materialåtervinning. Det innebär att nästan 80 procent av alla plastförpackningar slängs i restavfallet i stället för att återvinnas.

Stena Fastigheters 191 lägenheter på Telefonplan, i södra Stockholm, valdes ut som ett pilotprojekt. Inledningsvis gjordes en så kallad plockanalys för att få fram ett nollvärde för lägenheternas hushållsavfall. Sedan startade en kampanj där man under en månads tid genomförde olika aktiviteter såsom event, uppskyltning i soprum och informationsutskick.

Små insatser gör stor nytta

Efter kampanjen gjordes en ny plockanalys som visade att det totala hushållsavfallet hade minskat från 5,95 kilo per hushåll och vecka till 4,54 kilo. Plasten hade minskat från 1,18 kilo per hushåll och vecka till 0,71 kilo, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp från plastavfallet med 40 procent.

Stena Fastigheter Stockholm tycker att det är glädjande att projektet visat att man med hjälp av relativt små insatser kan ta ett steg i rätt riktning mot att minska de boendes totala hushållsavfall.

Nu planerar aktörerna för hur det gemensamma projektet ska kunna skalas upp och bland annat genomföras i flera bostadsområden.  

FAKTA om plast i hushållssoporna:

  • Varje hushåll genererar ca 30 kg avfall per år i form utav plastförpackningar.
  • 60 % av koldioxidutsläppet från ditt hushållsavfall beror på att det innehåller plastförpackningar.
  • Plast går att återvinna upp till sju gånger.
Källa: Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter.
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Avfall Bostäder Miljö
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA om plast i hushållssoporna:

  • Varje hushåll genererar ca 30 kg avfall per år i form utav plastförpackningar.
  • 60 % av koldioxidutsläppet från ditt hushållsavfall beror på att det innehåller plastförpackningar.
  • Plast går att återvinna upp till sju gånger.
Källa: Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter.