Varan har lagts till i varukorgen

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

Projektering 14 feb 2022
jarnvagsprojekt_bygg_spar
Trafikverket ser gärna att åtgärder som ökar bärigheten i järnvägen samordnas och justeras med hänsyn till andra förutsättningar som spår, el och signal. Foto: Ann-Christine Eliasson/Mostphotos
En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Stora delar av Sveriges järnväg behöver rustas upp. Det pågår ett succesivt arbete för att rusta upp den och på grund av ökad trafik byggs många järnvägssträckor om till dubbelspår eller så anläggs mötesspår.

Dessutom uppgraderas många banor för att klara av högre axellaster, linjelaster och högre hastigheter.

Med en ny vägledning från Trafikverket ska projektörer och projektledare få hjälp i arbetet med att rusta upp och underhålla befintlig järnväg. Framför allt gällande bärigheten.

Ger förslag på utredning

Vägledningen ger förslag på hur en bärighetsutredning bör genomföras samt hur projektering och utförande av bärighetsförbättringar av befintlig järnväg bör utföras.

I vägledningen framhålls att bärighetsförbättrande åtgärder kan genomföras i separata projekt utan att spår-, kontaktledningar eller signalanläggningar uppgraderas. Men kostnaderna kan minska om alla trafikstörande åtgärder samordnas. Därför menar Trafikverket att en bärighetsutredning bör göras i samband med projektering av spårbyte. På så vis kan nödvändiga åtgärder upphandlas så att de utförs samtidigt med ett spårbyte då järnvägen är avstängd.

Vägledningen beskriver en arbetsgång i tio steg för att utreda, projektera och genomföra bärighetsåtgärder. Det handlar bland annat om att ta fram kravspecifikation för bärighet, göra geotekniska fält- och laboratorieundersökningar och ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA Anläggning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Markarbeten Rälsarbete
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial