Varan har lagts till i varukorgen
Enklare att jämföra texter i AMA
AMA 3 feb 2022
ama-online---jamfor
Sida vid sida jämförs koden MBB.222 i AMA Hus 21 och AMA Hus 18. Foto: Nils-Olof Wångstedt
Med hjälp av ett nytt verktyg i AMA Online kan användare enkelt jämföra ändringar mellan olika generationer av AMA.

Användaren går bara in i aktuell kod och klickar på en grön ruta med en våg där det står jämför. Då öppnas en textruta för aktuell generation till vänster och en generation äldre till höger.

– Vår förhoppning är att verktyget ska underlätta för användarna att gå från en generation till nästa, säger Nils-Olof Wångstedt, redaktör AMA El på Svensk Byggtjänst.

Svårt att sammanställa ändringar

Nils-Olof Wångstedt, Svensk Byggtjänst Nils-Olof Wångstedt, Svensk Byggtjänst

Enligt Nils-Olof Wångstedt får AMA-redaktionen ofta frågor om det finns en sammanställning med alla ändringar då det kommer en ny utgåva av AMA. En uppdatering kan dock innehålla allt från små ändringar och kompletteringar till stora strukturella ändringar och nya avsnitt. En stor del av arbetet är också att kontrollera att alla hänvisningar till standarder och andra publikationer är korrekt.

– Att ta fram ett sånt underlag blir svårt eftersom man antingen måste ta med allt eller avgöra vilka ändringar som är viktiga nog att ta med. I anslutning till att en ny AMA ges ut presenteras de stora förändringarna i AMA-nytt som en vägledning till användaren, säger Nils-Olof Wångstedt.

Går snabbare och smidigare

Tidigare har man behövt öppna AMA Online i två webbfönster för att jämföra innehållet sida vid sida. Med det nya verktyget går det snabbare och smidigare då man slipper navigera i kodstrukturen på två platser. Vid behov kan man även välja andra versioner att jämföra mellan i menyn. Dock kan verktyget bara jämföra innehållet under koder som finns i båda generationerna. Om koden inte finns i en generation går det inte att välja den. 

En annan sak som är värt att notera är att verktyget endast visar innehållet under aktuell kod.  Det innebär att saknat innehåll från en äldre generation kan ha flyttats till en annan nivå i kodstrukturen.

– Ett exempel på detta är Y-kapitlet som fick en helt ny kodstruktur mellan generation 16 och 19 i installations AMA. Här fungerar tyvärr inte verktyget. I stället får man öppna två olika fönster och jämföra som man gjort tidigare, säger Nils-Olof Wångstedt.

OM AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras sedan 2010 var tredje år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras sedan 2010 var tredje år.

Fördjupningsmaterial