Varan har lagts till i varukorgen
Enhetlig PBL-tillämpning med Ändamålskatalogen
Digitalisering 11 feb 2022
Ändamålskatalogen
Med den nya e-tjänsten skapas en mer enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, hoppas Boverket.
Nu lanseras Ändamålskatalogen. Målet är en sammanhållen tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö. Bland annat ska tjänsten främja enhetlig terminologi i byggprocessen.

Det är Boverket som tagit fram e-tjänsten Ändamålskatalogen. Satsningen är en del av ett regeringsuppdrag med syfte att skapa en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL.

Det nya verktyget ska göra så att olika byggnadsdelar får benämningar utifrån sina ändamål, det vill säga hur de används. Exempelvis kan det handla om en bostad.

På det här sättet blir det lättare att klassa byggnadsdelar på ett enhetligt sätt och med samma begrepp genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Detta får betydelse bland annat i den så kallade Nationella geodataplattformen som nyligen sjösattes.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial