Varan har lagts till i varukorgen

En ny AMA AF – mot alla odds

AMA 23 feb 2022
ama af 21
Efter många turer kunde Kenneth Carlgren och de andra i arbetsgruppen till slut färdigställa det uppdaterade referensverket. Foto: Svensk Byggtjänst/privat
Förutsättningarna kunde knappast varit tuffare när arbetet med AMA AF 21 startade. Men projektet kom i mål. Vi har pratat med projektledaren Kenneth Carlgren om hur det gick till.

Det såg väldigt ljust ut hösten 2019. En arbetsgrupp på 15 utredare hade precis rekryterats och planeringen kunde sätta i gång på allvar. Uppgiften var att arbeta fram AMA AF 21.

Senaste versionen var från 2012 men utgångspunkten var densamma – att kunna erbjuda ett referensverk med råd och anvisningar till den som upprättar administrativa föreskrifter för entreprenader.

Han skulle leda arbetet

Kenneth Carlgren, jurist med inriktning på bland annat fastighetsrätt och miljörätt, var vid den här tidpunkten nyanställd på Svensk Byggtjänst och den som skulle leda arbetet.

– Jag tyckte att det kändes väldigt lovande. Förutsättningarna var bra och vi hade en grupp med kunniga och duktiga personer som skulle ägna sig åt det här, säger Kenneth Carlgren till Byggkoll.

Det var också bara en tidsfråga innan ytterligare en viktig pusselbit kunde falla på plats. Standardavtalen AB 04 och ABT 06, vilka har direkt anslutning till AMA AF, var på väg att revideras och därmed lägga grund för den nya utgåvan.

Arbetsgruppen på Svensk Byggtjänst satte i gång och hann komma en ganska bra bit på väg. Sedan uppstod bekymmer.

Inga fysiska möten

Det började med att pandemin kom till Sverige i början av 2020, och precis som för alla andra blev det nu stopp för fysiska möten. Efter flera diskussioner och ny planering konstaterades dock att det nog kunde gå att fortsätta med hjälp av digitala sammanträden.

Snart kom besked om att det skulle bli ytterligare förseningar på ett sätt som gjorde det svårt för oss att fortsätta

Arbetet pågick därefter nästan som tidigare. Men det visade sig ganska snabbt att det inte skulle bli riktigt så lätt. Byggandets kontraktskommitté, BKK, som administrerar standardavtalen meddelade nämligen att revideringen såg ut att bli försenad.

– Just då gjorde inte det oss så mycket utan gav snarare lite andrum i vårt arbete. Men snart kom besked om att det skulle bli ytterligare förseningar på ett sätt som gjorde det svårt för oss att fortsätta, säger Kenneth Carlgren.

Dröjsmålet höll i sig

Av olika anledningar höll dröjsmålet i sig. Bland annat på grund av förändringar i BKK:s grupp och att arbetet där inte gick att driva tillräckligt effektivt utan fysiska möten.

– Vi stod då inför ett dilemma och risken var att vi skulle behöva sätta hela vårt projekt på paus. Samtidigt såg vi att det fanns stora behov av förändringar eftersom det hänt så mycket främst kring upphandling och miljö sedan den förra utgåvan av AMA AF.

Till slut beslutades det om att tillfälligt stoppa arbetet. Kenneth Carlgren passade då på att ta fram mer underlag och samla in synpunkter för att se om det var möjligt att slutföra projektet överhuvudtaget. Det fanns några som tyckte att det var bättre att vänta med AMA AF 21 så länge revideringen av standardavtalen dröjde.

– Men väldigt många var också positiva. Signalerna och informationen vi fick var att det fanns goda skäl att slutföra den nya utgåvan trots rådande omständigheter.

Har landat nu

Knappt ett och ett halvt år senare har det nu landat en AMA AF 21. Att det fanns anledning att se över materialet illustreras väl av de mer än 300 ändringar som gjorts i den nya versionen.

En produkt som är mer lättanvänd än sin föregångare och håller jämna steg med de förändringar som skett i vår bransch.

Inte minst handlar det om hantering av klimatfrågor och ändringar genom AMA Nytt som arbetats in i den färdiga utgåvan.

– Jag är faktiskt väldigt nöjd med resultatet. Det här är en produkt som är mer lättanvänd än sin föregångare och håller jämna steg med de förändringar som skett i vår bransch.

Bygger på samma principer

Kenneth Carlgren menar att användare av AMA AF 12 kommer att känna igen sig. Uppdateringen bygger på samma principer även om den har förändringar som handlar om allt från arbetsmiljö till hållbarhet.

AMA AF 21 ska även fortsättningsvis utgöra ett väl fungerande referensverk som grund för administrativa föreskrifter i anslutning till standardavtalen. Som stöd har det bland annat publicerats en jämförelsetabell på AMA AF 21 Online där man kan se förändringar mellan den tidigare och den nya utgåvan. Jämförelsetabellen finns även att ladda hem hos Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Det är än så länge oklart när revideringen av standardavtalen AB 04 och ABT 06 kan slutföras.

OM AMA AF 21

  • Ska fungera som mall och instruktion vid upprättande av administrativa föreskrifter för entreprenadprojekt.
  • Anknyter i struktur och innehåll till standardavtalen AB 04 och ABT 06.
  • Senaste utgåvan kom 2012 och har efter omarbetningen mer än 300 ändringar och kompletteringar i koder, rubriker och innehåll.
  • Nyheterna är en bearbetning av kodstrukturen för upphandlingsföreskrifter under AFB och en anpassning av kodstrukturen i AFC och AFD med bland annat avsnitt AFC/D.22 som avser kvalitets- och miljöarbete.
  • Syftet med ändringarna är bland annat att bättre anpassa AF till den utveckling som nu sker inom miljöområdet.
Källa: Svensk Byggtjänst
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM AMA AF 21

  • Ska fungera som mall och instruktion vid upprättande av administrativa föreskrifter för entreprenadprojekt.
  • Anknyter i struktur och innehåll till standardavtalen AB 04 och ABT 06.
  • Senaste utgåvan kom 2012 och har efter omarbetningen mer än 300 ändringar och kompletteringar i koder, rubriker och innehåll.
  • Nyheterna är en bearbetning av kodstrukturen för upphandlingsföreskrifter under AFB och en anpassning av kodstrukturen i AFC och AFD med bland annat avsnitt AFC/D.22 som avser kvalitets- och miljöarbete.
  • Syftet med ändringarna är bland annat att bättre anpassa AF till den utveckling som nu sker inom miljöområdet.
Källa: Svensk Byggtjänst
Fördjupningsmaterial