Varan har lagts till i varukorgen
Elvägarnas möjligheter belyses i ny skrift
Infrastruktur 4 feb 2022
elvagar
Power Circle menar att elvägstekniken lämpar sig för fler fordonsslag än lastbilar. Foto: Tobias Ohls
I den bredd av lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll. Intresseorganisationen Power Circle har tagit fram ett faktablad där man beskriver elvägarnas möjligheter.

Sedan 2013 har det pågått flera pilotprojekt och demonstrationer av elvägar i Sverige där olika tekniker testats. I dagsläget ligger den största utmaningen kring elvägar i att få tekniken lönsam.

Trafikverket gjorde för ett år sedan en analys där man bland annat ställde sig tveksam till att trafikmängderna på det svenska vägnätet räcker för att en utbyggnad av elvägar ska vara samhällsekonomiskt lönsam vid en hög inbladning av biodrivmedel i dieseln.

Intresseorganisationen Power Circle menar att den studien utgår från att enbart tunga transporter nyttjar infrastrukturen, trots att andra fordonsslag också skulle kunna inkluderas.

Man har därför tagit fram ett faktablad som beskriver var elvägstekniken befinner sig i utvecklingen idag, vilka fördelar det finns med dynamisk laddning, hur elvägar kan användas och hur det omkringliggande elsystemet påverkas.

– Vi ser att elvägstekniken lämpar sig för fler applikationer och fordonsslag än vad statliga utredningar har kikat på. Nyttan med elvägar ökar om fler än lastbilar kan använda infrastrukturen. Detta är något vi lyfter fram i faktabladet, säger Simon Lundqvist, projektledare på Power Circle, i ett pressmeddelande.

Enligt Power Circle är elvägstekniken inte begränsad till att enbart kunna användas till dynamisk laddning i det publika vägnätet. Den kan även nyttjas till statisk laddning i depåer eller terminaler och då bidra till automatisering och platsbesparing. Även lokala vägar i exempelvis industriområden, där fasta flöden med hög volym transporteras, har bra förutsättningar för elväg.

Power Circle menar att om en storskalig implementering av elväg ska bli verklighet krävs att inblandade aktörer som samhällsplanerare, teknikleverantörer, fordonstillverkare och användare samarbetar.

Pilotsträcka Örebro – Hallsberg

Regeringen har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på väg E20 mellan Örebro och Hallsberg. Pilotsträckan har en hög trafikvolym med goda förutsättningar för kraftförsörjningen och ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det återstår att se vilken teknik som kommer att upphandlas. Planen är att elvägen ska vara i drift 2026.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Eldistribution Teknik Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial