Varan har lagts till i varukorgen

Bostad och kontor växelverkar i smart energisystem

Teknik 9 feb 2022
uop2i11ydkbe2ydnnzhr
Synergier kan upprättas genom att utnyttja skillnaden i värme- och kylbehov mellan två närliggande byggnader. Foto: Chalmers
För att kunna utbyta värme och kyla har Brf Viva kopplat sitt energisystem till en kontorsbyggnad på Chalmers campus. Detta som en del i ett projekt med mål att skapa ett flexibelt energisystem med smart styrning.  

En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Genom att utnyttja skillnaden i värme- och kylbehov mellan två närliggande byggnader kan synergirelationer upprättas mellan dem. Detta så att de tillgodoser sina behov utan att belasta det stadsvida nätet.

Den här typen av samarbete mellan olika fastighetsägare är fortfarande ovanliga, men ses som en viktig pusselbit i framtidens energieffektiva samhälle.

Minska toppeffektbehovet

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg invigdes 2019 med ambitionen att bli Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt baserat på Riksbyggens tvärvetenskapliga samverkansplattform Positive Footprint Housing. I slutet av förra året kopplade man sitt energisystem till fastigheten Chalmers Teknikpark för att kunna utbyta värme och kyla.

– Om lösningen fungerar som vi tror, skulle den kunna minska kontorshusets kylbehov och öka effektiviteten i bostadshusets bergvärmesystem, och på så vis minska både mängd inköpt fjärrvärme och el från respektive nät, men framför allt minska toppeffektbehovet, vari den största klimatnyttan ligger, säger Peter Selberg från Johanneberg Science Park, i ett pressmeddelande.

Han har koordinerat projektet inom ramen för EU-samarbetet IRIS Smart Cities.

Rör mellan byggnaderna

I praktiken innebär energiutbytet att rör läggs mellan bostadsrättsföreningens borrhål och Chalmers Teknikpark, som ligger med cirka 200 meters avstånd. Ur borrhålen kan Teknikparkens kylsystem hämta kallt vatten, vilket besparar byggnadens egna värmepumpar.

När detta vatten cirkulerar i byggnaden, för att kyla inomhustemperaturen, drar det åt sig värme och vattnets temperatur stiger några grader innan det skickas tillbaka upp till Vivas borrhål.

Det räcker att vattnet från Teknikparken håller 10–15 °C för att det ska upplevas som varmt i borrhålen. Tack vare att dessa värms upp behöver bergvärmesystemets värmepumpar inte arbeta lika hårt för att värma upp vatten som ska upp till bostädernas värmeelement och varmvattenkranar.

Återladdar bergvärmehålen

Överskottsvärmen från kontoren förs över till Brf Viva och återladdar bergvärmehålen, i stället för att gå förlorad i ett energiintensivt kylsystem och båda byggnaderna sparar el då värmepumparna behöver arbeta mindre för att värma och kyla vatten.

Förhoppningen är att växelvärmesystemet så småningom ska kunna skalas upp och implementeras i fler områden.

OM Forskningsprojektet

Projektet pågår inom ramen för Riksbyggen Positive Footprint Housing som är ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Arbetet har pågått i snart tio år.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

Källa: Riksbyggen, Chalmers mfl.
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Energi Forskning Hållbarhet Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Forskningsprojektet

Projektet pågår inom ramen för Riksbyggen Positive Footprint Housing som är ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Arbetet har pågått i snart tio år.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

Källa: Riksbyggen, Chalmers mfl.