Varan har lagts till i varukorgen
Beteende bör ingå i energiberäkningar visar studie
Forskning 24 feb 2022
vadring
Hur de boende vädrar och ändrar termostater påverkar värmebehovet i en byggnad, liksom utomhustemperatur, byggnadens konstruktion och värmesystem. Foto: Mostphotos
Värmebehovet i bostäder påverkas av de boendes beteende. Om hänsyn tas till detta kan energiberäkningarna bli bättre och det går att spara energi. Det menar forskarna bakom en ny studie.

Projektet heter ”Beteende och värmebehov i bostäder” och har genomförts inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2.

I projektet har forskare vid Chalmers studerat sambandet mellan de boendes beteende, önskad termisk komfort och energianvändning. Till sin hjälp har forskarna bland annat haft material från Boverkets databas BETSI. Den innehåller uppgifter om byggnader och deras system, de boende och deras uppfattning om termisk komfort samt detaljerade mätningar av temperaturen inomhus.

Bra på att anpassa sig

Resultatet av analyserna visade att inomhustemperaturen var över 21 °C i 80 procent av fallen och över 23 °C i 25 procent av fallen. Det var vanligare med höga temperaturer i bättre isolerade småhus samt i lägenheter på mellanvåningarna i flerbostadshus med fjärrvärme.

Enligt forskarna indikerar detta på dålig injustering i flerbostadshusen och att det är svårt för de boende att justera temperaturen. I småhusen tror de i stället att de höga temperaturerna handlar om så kallade reboundeffekter. Att de som isolerat sin byggnad bättre tycker att de har råd med en högre temperatur.

Ett annat intressant resultat i studien är att de flesta boende ansåg att den termiska komforten var bra både vid höga och låga temperaturer. Det innebär att de boende är bra på att anpassa sig efter omständigheterna.

Effektivare värmestyrning

För att få ett mer optimerat värmesystem bör flera åtgärder genomföras menar forskarna. Bland annat behövs en ökad och förbättrad interaktion mellan människor, byggnader och styrsystem. En effektivare värmestyrning behövs också.

Temperaturen bör kunna sänkas i nya byggnader genom bättre injustering utan att den termiska komforten försämras.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Bostäder Energieffektivisering Innemiljö Projektering Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter