Varan har lagts till i varukorgen
Belysning viktigast för trygghetskänsla utomhus
Belysning 17 feb 2022
ensam-kvinna
Både män och kvinnor upplever olust när de passerar dåligt upplysta platser. Foto: Mostphotos
En undersökning från Belysningsbranschen visar att bra belysning är viktigast för att känslan av trygghet utomhus ska öka. Till och med viktigare än fler poliser och vakter.

Dåligt belysta och mörka platser skapar stor otrygghet utomhus. Det visar en undersökning genomförd av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Belysningsbranschen. Mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna och var femte man upplever olust när de behöver passera sådana platser.

Hela 79 procent anser att den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemet är att bättra på belysningen. 47 procent ansåg att fler polser och vakter skulle vara lösningen. En jämförelse med en liknande undersökning som Belysningsbranschen genomförde för tio år sedan visar att fler känner sig otrygga idag på grund av dåligt belysta plaster.

– Kommunala beslutsfattare har ett viktigt uppdrag att se över obelysta platser och göra dem tillgängliga och trygga. När belysning till och med anses viktigare än fler poliser måste våra kommunpolitiker ta frågan på allvar. Inget tycks ju ha hänt på tio år, säger Mikael Castanius, vd för Belysningsbranschen, i ett pressmeddelande.

Jönköping i framkant

En av de kommuner som arbetar systematiskt med utebelysning är Jönköping. Kommunen har sedan tio år en egen belysningsplanerare dedikerad till frågan.

Tor Olsson, som har rollen idag, har tillsammans med Jönköpings Energi arbetat fram en strategi för trygghetsskapande belysning. På Belysningsbranschens webbplats har han listat tre tips till kommuner angående utomhusbelysning.

SUMMERING Tre belysningstips till kommuner

Krångla inte till det:

När man vill förbättra belysningen, till exempel i en tunnel, är det lockande att satsa ambitiöst med en stor budget, konstnärer och dyra material. En bättre idé kan vara en upprustning med lite färg och en enkel funktionell belysningslösning. Då har man råd att göra tio tunnlar i stället för en.

Har man en lösning som kan varieras är det ännu bättre. Känner alla inblandade entreprenörer till konceptet och ni använder samma material, är det väldigt enkelt att genomföra liknande projekt på fler ställen. Man behöver inte ens projektera utan kan färdigställa projektet med enkla beskrivningar.

Skapa en attraktiv plats även när det är mörkt:

Kombinera funktion och estetik och skapa attraktiva platser som människor vill använda även när det är mörkt.

  • Kan belysning för gång- och cykelvägen invid en fasad ge en fin fasadbelysning?
  • Kan god ljusplanering bidra till att platsen som tidigare undveks blir en som man vill passera när man är ute med hunden?

Skapa trygghet ur ett belysningsperspektiv:

Undvik bländande ljus och hitta rätt balans mellan ljus och mörker. Starkare ljus är sällan lösningen på otrygghet. Fråga medborgarna vilka otrygga platser som är viktigast att belysa.

Källa: Tor Olsson, belysningsplanerare Jönköpings kommun
FAKTA Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är en huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Belysningsbranschen har som mål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön.

Källa: Belysningsbranschen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är en huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Belysningsbranschen har som mål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön.

Källa: Belysningsbranschen
Fördjupningsmaterial