Varan har lagts till i varukorgen

Rätt att ge Cementa tillfälligt tillstånd

Juridik 7 dec 2022
takt-slite-cementa
Cementa har fram till 31 december 2022 ett tillfälligt tillstånd för att få ta upp kalksten ur sin täkt i Slite på Gotland. Foto: Sten-Åke Stenberg/ Mostphotos
I slutet av 2021 gav regeringen Cementa ett tillfälligt tillstånd för att fortsatt kunna ta upp kalksten från sin täkt på Gotland. Det var inget fel i det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Som Byggkoll tidigare har berättat om fick Cementa sommaren 2021 inte ett nytt tillstånd av Mark- och miljööverdomstolen för att få fortsätta bryta kalksten från sin täkt i Slite på Gotland. Kalksten är en produkt som används för att tillverka cement. 

Den aktuella kalkstenstäkten har stor betydelse för tillverkningen av betong i Sverige. En tillfällig lag infördes av riksdagen, vilket gav regeringen rätt att ge ett tidsbegränsat tillstånd till Cementa för att fortsätta ta ut kalksten fram till 31 december 2022. 

Men ett antal miljöorganisationer menade att det var fel av regeringen att ge tillståndet. Bland annat med hänvisning till att lagen togs fram för just Cementafallet. Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har domen kommit i fallet.

Lagen var generellt skriven

Högsta förvaltningsdomstolen anser att den tillfälliga lagen var rätt utformad. Domstolen menar att lagen var generellt utformad, vilket innebär att den uppfyller kravet om föreskriftsgeneralitet.  Lagen var skriven så att regeringen hade rätt att pröva och ge tidsbegränsade tillstånd för verksamheter som skulle bedriva en kalkstenstäkt.

Domstolen prövade också fallet mot ett antal andra lagar. Det då miljöorganisationerna som överklagat menade att regeringens beslut gjordes mot ett antal miljörättsliga bestämmelser. Högsta förvaltningsdomstolen kom även i den frågan fram till att beslutet inte strider mot någon rättsregel.

FAKTA Cementafallet

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli 2021 att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sin täkt vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebar att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter 31 oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menade att beslutet kunde leda till försenade byggprojekt eller till och med byggstopp.

I september 2021 skickade regeringen ett lagförslag till riksdagen som gjorde det möjligt att ge Cementa tillfälligt tillstånd för fortsatt kalkbrytning. Förslaget hade dock fått kritik av bland annat Lagrådet. Riksdagen valde att rösta för lagändringen.

18 november 2021 gav regeringen Cementa ett tillfälligt tillstånd för fortsatt kalkbrytning till och med 31 december 2022. 7 december 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det var inga fel på lagen om tillfälligt tillstånd eller regeringens beslut att ge Cementa ett tillfälligt tillstånd.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen, Högsta förvaltningsdomstolen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial