Varan har lagts till i varukorgen
Hearing om solceller och brandrisker
Arbetsmiljö 15 dec 2022
slackning-av-husbrand
Solceller kan utgöra en livsfara för räddningstjänsten vid en insats. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos
Svensk Solenergi har samlat branschen för att diskutera hur samverkan kring brandsäkerhet i samband med solceller kan drivas.

Intresset för att skaffa solceller ökar alltmer i takt med att priserna på el ökar. För räddningstjänstens del är detta inte oproblematiskt. Det kan innebära livsfara i deras arbete.

Anledningen är att solcellerna producerar ström så länge solen skiner. Om räddningstjänsten vid en insats vill göra en håltagning i taket för att underlätta sitt arbete utgör det en fara för strömgenomgång.

Branschföreningen Svensk Solenergi höll för en tid sedan en brandhearing om solenergi och brandrisker i syfte att diskutera olika aspekter av branddokument och riktlinjer för att hitta nya vägar framåt.

Nationella riktlinjer

Det finns ungefär 140 räddningstjänster i Sverige idag. I syfte att säkerställa räddningspersonalens säkerhet har de riktlinjer där krav ställs på fastighetsägare som har solceller. Många av kraven liknar varandra men det finns skillnader i de flesta kravdokumenten.

Olika krav gör det svårt för fastighetsägare och brandkonsulter som bygger på flera olika orter. Under hearingen diskuterades därför behovet av nationella riktlinjer för räddningstjänsternas arbete.

Svensk solenergi har samlat presentationer och minnesanteckningar från brandhearingen på sin webbsida som intresserade kan ta del av.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Brand Elinstallation Elproduktion Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial