Varan har lagts till i varukorgen

Förstudie kring elektrifierade byggprojekt

Eldistribution 8 dec 2022
entreprenadmaskiner-pa-byggarbetsplats
Elektrifiering av tunga fordon och byggarbetsplatser ställer nya och ökade krav på elsystemet. Foto: Mostphotos
Byggandet av stadsdelar kommer i allt högre utsträckning ske med hjälp av elektrifierade arbetsmaskiner. Vad det innebär för det totala energibehovet och hur lokala energisystem kan nyttjas ska undersökas i ett nytt projekt.

Samhället står inför en stor omställning av energisystemet där fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av en ökad mängd förnybar energi.

För alla stadsutvecklingsprojekt är frågan om energi en viktig aspekt. Elektrifiering av byggarbetsplatser samt elektrifiering av tunga fordon är exempel på nya satsningar.

Vilka behov har elektrifierade fordon och arbetsmaskiner såsom bilar, bussar och grävmaskiner av energiförsörjning och hur sammanfaller detta behov med kravet på el till fastigheter?

Nya och ökade krav på elsystemet

Ett projektkonsortium har nu beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att genomföra en förstudie där olika scenarier analyseras. Scenarierna är kopplade till en alltmer elektrifierad fordons- och maskinflotta.

Syftet med förstudien är att öka kunskap och kompetens om hur mobilitetstjänster samt elektrifiering av tunga fordon och byggarbetsplatser ställer nya och ökade krav på elsystemet. Man kommer bland annat titta på hur dessa samverkar med fastigheternas behov och möjligheter till lokal elproduktion och lagring.

Förstudien utgår från Forsåker, ett riktigt stadsutvecklingsprojekt i Mölndal. Studien avser att på timnivå studera energi- och effektbehov för stadsdelen i såväl byggskede som efter inflyttning.

– Det ska bli intressant att kunna jämföra olika scenarier i studien för att identifiera kritiska områden och öka möjligheten att planera för och säkerställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på förnybarhet och leveranssäkerhet, säger Rickard Malm, projektledare vid Johanneberg Science Park, i ett pressmeddelande.

Bengt Dahlgren Göteborg, Mölndal Energi och Johanneberg Science Park ansvarar för och leder genomförandet av projektet.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Forskning Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter