Varan har lagts till i varukorgen
De smälter ner och återvinner fönsterglas
Återbruk 5 dec 2022
glas-skanska
De gamla fönsterglasen skickas till Tyskland för att bli nytt planglas. Foto: Skanska
När ett kontorshus i Stockholm rivs tas alla fönsterglas på byggnaden omhand. De ska smältas ner och få nytt liv som nya fönster.

Kontorshuset som byggdes på 1970-talet är uttjänt och ska rivas. För att kunna återbruka så mycket som möjligt har byggherren Skanska identifierat flera delar av byggnaden som kan sparas. De ska bland annat ta tillvara på betongplattan, källarväggar, delar av bjälklaget och använda det i den nya byggnaden som ska byggas på platsen.

Det som är unikt med projektet är att de gamla fönsterglasen ska smältas ner och bilda nya fönster.

– Vad jag vet är det första gången det görs något liknande i Sverige. Tidigare har de flesta fönster gått direkt till deponi, men i dag har vi ett annat mindset där vi försöker hitta lösningar för att kunna återbruka och återvinna så mycket som möjligt, säger Skanskas inköpare Fredrik Sverin i ett pressmeddelande.

Miljövinster

Det är en komplex process innan det gamla glaset kan bli ett nytt så kallat planglas. Det får inte får finnas några föroreningar, som plast, metall eller damm när glaset smälts ner. Dessutom måste de gamla glasskivorna fraktas till ett fönsterbruk i Tyskland, där återbrukskunskaperna finns.

Det är, enligt Skanska, både dyrt och krångligt att återbruka glas. Men eftersom de miljömässiga vinsterna är så stora tycker de att det är värt det.

– Vi måste helt enkelt börja återvinna mer glas och vi måste upp i stor skala. Det här är ett första steg för oss, säger Fredrik Sverin.

Det går åt mindre energi av att smälta glas än att smälta sand. Totalt beräknas koldioxidutsläppet minska med 50 procent.

Det nya huset som ska byggas på platsen ska fungera som kontor för SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det beräknas stå klart 2026.

Bevaka ämnen i artikeln

Återbruk Lokaler Hållbarhet
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter