Varan har lagts till i varukorgen

Därför satsar butiksjätten på byggnader i trä

Hållbarhet 14 dec 2022
ica-maxi-i-akersberga-byggs
Första spadtaget för Ica Maxi i Åkersberga togs i oktober 2021. Foto: Tobias Sterner
Ica Fastigheters nya byggnader ska främst byggas i trä. Det är en strategi företaget beslutade om för några år sedan. Nu växer bolagets mest hållbara butiksfastighet fram.

Det har gått några år sedan Ica Fastigheter antog en strategi vad gäller bygge i trä. Där det går ska nya byggnader i första hand uppföras med en stomme av trä. 2020 öppnade den första byggnaden, Ica Supermarket i Lindvallen, som förutom en stomme av trä också byggdes i massivträ. I dag byggs två till byggnader enligt strategin: Ica Max i Åkersberga och Ica Supermarket i Östhammar.

Catarina Ekberg, chef för projektutveckling på Ica Fastigheter, berättar att företaget ser flera hållbarhetsmässiga fördelar med att bygga i trä.

− Än så länge är trä det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart.

Växlar upp miljöarbetet

catarina-ekberg-ica-fastigheter Catarina Ekberg. Foto: Ica Fastigheter

Processen vid tillverkning kräver mindre energi jämfört med tillverkning av annat material och mer trä kan transporteras på lastbilar tack vare den lägre vikten. Samtidigt poängterar man att klimatavtrycket från trä varierar.

− Beroende på var det är producerat, hur långt det transporteras och vilket energislag som använts vid tillverkningen så varierar klimatavtrycket. Det är något man behöver tänka på om man köper in trä från säg resten av Europa. Vi behöver ställa krav så att vi får så lågt klimatavtryck som möjligt, säger Catarina Ekberg.

I Åkersberga respektive Östhammar är det i första hand svenskt trä som används. Allmänna miljökrav har ställts på materialet och byggvarudeklaration.

Ica Fastigheter väljer att växla upp sitt miljöarbete av flera skäl. Det finns krav från marknaden, det påverkar fastigheters marknadsvärde positivt, det ger möjlighet att få gröna lån och hyresgäster ställer allt högre krav på lägre klimatavtryck.

Catarina Ekberg poängterar att bygga i trä bara är en del i arbetet med att få till projekt som har låg klimatpåverkan.

− Det handlar om hela processen. För att vi ska få till riktigt klimatsmarta projekt behöver vi tänka på helheten, från förvärv till förvaltning av byggnader.

ica-maxi-akersberga-byggs-trafasad Byggnaden har dimensionerats för att klara av en påbyggnad med tre våningar. Foto: Tobias Sterner

Större dimensioner med trä

Projektledaren Andreas D‘Amico från beställaren Ica Fastigheter visar runt på byggarbetsplatsen vid Ica Maxi i Åkersberga. Stomkomplettering håller på att genomföras, ytterfasaderna är också snart helt klara. För Andreas D’Amico är detta det första projektet han leder där så mycket trä är involverat.

− Det har fungerat bra. Produktionen har löpt på bra och det har inte varit några konstigheter i att hantera träet.

andreas-d-amico-ica-fastigheter Andreas D'Amico.

Pelarna inne i byggnaden har större dimensioner än om de hade varit i betong eller stål. Träet är konstruktionsvirke, enligt hållfasthetsklass C. Byggnaden kommer att bestå av KL-trä och limträ.

Mycket av träet kommer att vara synligt när byggnaden står klar. En utmaning är det kosmetiska, säger Andreas D’Amico.

− I värsta fall kanske man måste slipa av en del av träet för att få en fin yta. Det är en utmaning med trä när det är exponerat.

Catarina Ekberg håller med om att det finns utmaningar med att bygga i trä. Till exempel krävs det en noggrannare projektering med anledning av akustik, brand och fukt.

− Det är väldigt viktigt att man är noggrann i hela processen, framhåller Catarina Ekberg.

trapelar-och-betonggolv-ica-maxi-akersberga Pelarna har en större dimension än motsvarande betong- eller stålpelare. Foto: Tobias Sterner

Ställer om sin arbetsprocess

För att kunna nå målsättningen om kraftigt minskade utsläpp från sin verksamhet och byggprojekt, behöver Ica Fastigheter göra om processen för hur man arbetar med frågan. Catarina Ekberg lyfter fram att morgondagens lösningar är multidisciplinära. Mycket handlar om att koppla ihop arbetet med hållbarhet till digitaliseringen. Nya mjukvaror och digitala arbetssätt kommer vara nödvändiga för att under hela processen kunna mäta, följa upp och ha kontroll. Samt ha en plattform där all data samlas.

− Trä är ett fantastiskt material men det är inte den enda lösningen. Det handlar om hur man hanterar processen. Till exempel, vilka konsulter vi använder oss av, hur man når en kostnadseffektivitet i produktionen, säger Catarina Ekberg.

Ica Fastigheter äger 212 fastigheter i Sverige. Strax över hälften av dem ägs av bolaget självt. 77 ägs tillsammans med andra företag i separata bolag. Flera pågående och planerade byggprojekt kommer att utföras tillsammans med andra företag. Främst handlar det om fastigheter bestående av multihus med till exempel underjordiska garage, butiksdel och bostäder ovanpå. I de projekten finns det inte alltid möjlighet att använda sig av trä i den utsträckning som Ica Fastigheter hade velat, säger Catarina Ekberg.

− Då kräver det att våra samarbetspartners är villiga att bygga bostäderna i trä. Vi bygger generellt inte bostäder själva utan det är bara i unika fall. Då gäller det att våra samarbetspartners och vi har en gemensam värdering i hur vi bygger hållbart.

Catarina Ekberg har en förhoppning om att i framtiden få till ett projekt där både butiksdelen och bostäderna kommer att byggas helt i trä.

sedumtak-ica-maxi-akersberga Förutom sedumtak kommer solceller att placeras på taket. Foto: Tobias Sterner
FAKTA Tre andra aktörer med träbyggnadsstrategi

K2A. Bostadsbolaget använder främst trä i sina nyproducerade bostäder.

Växjö kommun. Har sedan 2005 i någon mån haft en strategi på plats för att öka byggandet i trä. Ska öka användningen av trä som byggmaterial hos de kommunala bolagen och stimulera privata aktörer att bygga mer i trä.

Folkhem. Har valt strategin att enbart utveckla och bygga hus i trä. Har till exempel byggt de omtalade Cederhusen i stadsdelen Hagastaden i Stockholm.

FAKTA

Beställare: Ica Fastigheter

Entreprenör: Peab

Arkitekt: Koncept samt Norra Flygeln

Entreprenadform: Totalentreprenad

Certifiering: Miljöbyggnad Guld

Yta: 8 000 kvadratmeter

Fastigheten: Ska värmas med geoenergi. Solceller kommer finnas på taket, vilket till stora delar ska vara sedumtak.

Klart: Våren 2023

Källa: Ica Fastigheter
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Lokaler Produktion Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA

Beställare: Ica Fastigheter

Entreprenör: Peab

Arkitekt: Koncept samt Norra Flygeln

Entreprenadform: Totalentreprenad

Certifiering: Miljöbyggnad Guld

Yta: 8 000 kvadratmeter

Fastigheten: Ska värmas med geoenergi. Solceller kommer finnas på taket, vilket till stora delar ska vara sedumtak.

Klart: Våren 2023

Källa: Ica Fastigheter