Varan har lagts till i varukorgen

Cementa får nytt tillstånd – brytning av kalksten kan fortsätta

Juridik 13 dec 2022
cementa-slite-betong
Omkring 75 procent av cementen som används i Sverige i dag i betong kommer från Cementas täkt i Slite. Foto: Mostphotos
Domstolen säger ja till ett nytt tillstånd för Cementa att bryta kalk på Gotland. Det innebär att cementproduktionen, som är viktigt för att tillverka betong, kan fortsätta.

Cementa har sedan förra året fortsatt sin kalkstenbrytning vid Slite på Gotland genom ett tillfälligt tillstånd från regeringen. Vid årsskiftet går det ut. Som Byggkoll tidigare har skrivit om kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att regeringen hade rätt att ge det tillfälliga tillståndet.

Nu har nästa glädjebesked kommit för företaget. De ansökte om att få ett tillstånd på fyra år för att få fortsätta med verksamheten samt utöka täkten. Nu har de fått ja från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Domstolen bedömer att Cementa visat att kalkstensbrytningen inte kommer att skada kringliggande känsliga naturområden. Dessutom kommer domstolen fram till att det finns ett stort allmänintresse av att kalksten fortsätter att brytas. Därför beviljas undantag från bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för grundvatten. Cementa har samtidigt tagit på sig att genomföra åtgärder som begränsar konsekvenserna för grundvattnet. Företaget kommer att leda bort en del grundvatten, vilket mark- och miljödomstolen menar inte kommer att påverka en driftsäker allmän vattenförsörjning eller vattnet i närliggande mindre brunnar.

Cementa har varit tydliga med att de inom en snar framtid kommer att lämna in en ny ansökan för ett längre och än mer omfattande tillstånd.

Branschen välkomnar beslutet

På branschorganisationen Byggföretagen välkomnas avgörandet.

− Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Organisationen anser att miljötillståndsprocesserna behöver ses över, för att bli mer förutsebara i framtiden. Bland annat menar de att behovet av en tryggad råvaruförsörjning måste vägas in mer i besluten.

SUMMERING Cementafallet

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli 2021 att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sin täkt vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebar att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter 31 oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menade att beslutet kunde leda till försenade byggprojekt eller till och med byggstopp.

I september 2021 skickade regeringen ett lagförslag till riksdagen som gjorde det möjligt att ge Cementa tillfälligt tillstånd för fortsatt kalkbrytning. Förslaget hade dock fått kritik av bland annat Lagrådet. Riksdagen valde att rösta för lagändringen.

18 november 2021 gav regeringen Cementa ett tillfälligt tillstånd för fortsatt kalkbrytning till och med 31 december 2022. 7 december 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det var inga fel på lagen om tillfälligt tillstånd eller regeringens beslut att ge Cementa ett tillfälligt tillstånd.

13 december 2022 fick Cementa ett nytt tillstånd från mark- och miljödomstolen. Det gäller i fyra års tid.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen, Högsta förvaltningsdomstolen
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter