Varan har lagts till i varukorgen
"Vi vill införa fri hyressättning i nyproduktion"
Val 2022 30 aug 2022
centerpartiet
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson vill införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?

− Det största problemet i dag är att det byggs för få bostäder, fler småhus, hyresrätter och bostadsrätter behöver byggas. Men även ombyggnationer kan bli en del av lösningen att få till fler bostäder.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?

− För att fler bostäder ska byggas behövs flera olika åtgärder. Vi ser ett behov av förbättrade och förenklade planprocesser och tillståndsprocesser men också att det är viktigt att förändra hur hyrorna sätts. Därför vill vi införa möjlighet till fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder. Vi är övertygande om att det leder till ett ökat byggande genom att det blir lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

− Centerpartiet förespråkar en modell med bosparande för unga, enligt tysk modell. Syftet är att det ska vara förmånligare att spara i en bosparkassa än att tvingas ta dyra blancolån för kontantinsatsen.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

− Vi vill se en skattereform där skattetrycket blir lägre på totalen. Om en sådan skattereform kommer till kan ränteavdragen ingå i den översynen så länge det totala skattetrycket sänks. Men vi vill inte enskilt sänka ränteavdragen.

Centerpartiet, Ola Johansson Ola Johansson, Centerpartiet

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

− Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt problem. Centerpartiet har under denna mandatperiod varit med och drivit igenom ökade resurser till arbetet med att bekämpa arbetslivskriminalitet. En viktig del är förbättrad myndighetssamverkan för att upptäcka fler fall av fusk. Mer behöver även göras för att förhindra fusk och utnyttjande av arbetstillstånd, exempelvis när det gäller skenanställningar och handel med arbetstillstånd.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?

− Vi vill uppmuntra till att fler energieffektiviserar, både privatpersoner och företag. Vi vill därför se skattelättnader för hushåll och företag som gör energismarta åtgärder.

Styrmedel och beslutad politik måste i praktiken leda till utsläppsminskningar och tydliga resultat för mer hållbart byggande.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

− Framtidens bostadsbyggande behöver bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande. Styrmedel och beslutad politik måste i praktiken leda till utsläppsminskningar och tydliga resultat för mer hållbart byggande. Sverige behöver också vara i framkant när det gäller att planera hållbart. Vi vill också förenkla för återbruk och återvinning av byggnadsmaterial och utöka det gröna avdraget till att gälla både vattenbesparande åtgärder så väl som energieffektivisering och smarta hem-lösningar. 

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

− Jag skulle lägga fram en proposition på riksdagens bord om fri hyressättning i nyproduktion, så som utredningen föreslog. En hyresvärd och en hyresrätt ska då kunna komma överens om hyresnivån vid inflyttning, alternativt ingå avtal efter gängse förhandling mellan parterna. Hyran skulle därefter justeras med en tariff och vara förutsägbar för båda. Ett lagförslag om oberoende tvistelösning vid hyresförhandlingar är hos lagrådet och kommer läggas på riskdagens bord av den regering som tillträder efter valet.

Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter