Varan har lagts till i varukorgen
"Vi måste bygga fler bostäder som människor har råd att bo i"
Val 2022 23 aug 2022
socialdemokraterna
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Johan Löfstrand vill bygga fler bostäder.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?

− Både och. Ombyggnation av fastigheter som tidigare utnyttjats till annat kan vara ett effektivt och klimatsmart sätt att få fram fler bostäder. Men det går inte att komma ifrån att det också behövs och kommer behövas bygga många nya bostäder.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?

− Vi vill återinföra investeringsstödet. För att komma till rätta med bostadsbristen måste vi bygga fler bostäder som människor har råd att bo i. Ett bra exempel är de runt 50 000 hyresrätter som byggts med det statliga investeringsstödet. Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som fungerar för några.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

− Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. En möjlighet kan vara ett särskilt startlån för unga och andra förstagångsköpare.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

− Vi har i dagsläget inga förslag till förändringar i ränteavdragen. Vårt ingångsvärde är tydligt – Sverige behöver en skattereform, inte minst för att skapa lugn och stabilitet i viktiga frågor. Vi socialdemokrater kommer aldrig att bidra till att vanligt folk ska behöva oroa sig för sin ekonomi.

Johan Löfstrand, S Johan Löfstrand, Socialdemokraterna

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

− Arbetslivskriminalitet ska inte finnas på svensk arbetsmarknad och offentliga arbetsgivare och upphandlare ska vara föredömen i att verka för en sund konkurrens. Polisen och samverkande myndigheter har fått bättre förutsättningar att komma åt oseriösa arbetsgivare genom arbetsplatsinspektioner. Huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?

− Vi vill återinföra det stöd som fanns 2016 – 2018 för renovering och energieffektivisering av hyresrätter i socioekonomiskt svaga bostadsområden. Ett stöd som tagits bort av högermajoriteten i riksdagen.

Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

− Boverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning, återvinning samt förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av befintligt byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk fungerar idag. I detta ingår att analysera hur rivning av befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin helhet samt att analysera vad detta innebär för valet av olika byggmaterial, exempelvis plast. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

− Att upprätthålla en hög byggtakt är centralt för att komma tillrätta med den alltjämt rådande bostadsbristen. Ett högt bostadsbyggande under enstaka år är ingen lösning, det är den kontinuerligt höga nivån som är helt avgörande. Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och vi har nått upp till vårt mål om 250 000 nya bostäder till 2020. Nu är det dags för del två i vår målsättning, att bygga i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030.

Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter