Varan har lagts till i varukorgen

Minska kyleffekten utan risk för inomhusklimatet

Kyla 24 aug 2022
kontorsbyggnader-rapport-om-kyla
I jakten på en mer hållbar framtid är det viktigt att minska effekttopparna. I en ny rapport beskriver forskare sina studier om kyleffekter. Foto: Trygve Finkelsen, skärmklipp
Det går ofta att stänga av kylan i en byggnad eller minska effekten under någon timme utan att brukarna påverkas nämnvärt. Det visar ett forskningsprojekt som nyligen slutrapporterats.

Efterfrågan på komfortkyla i byggnader ökar. För att kylan ska kunna vara hållbar i framtiden har kyleffekterna studerats i ett forskningsprojekt inom E2B2.

I projektet har forskare vid Lunds universitet undersökt om det går att undvika att installera onödig kyleffekt genom att använda byggnaden som kyllager, utan att riskera dåligt inomhusklimat.

Kylsystemet är ”ganska trögt”

Fältmätningar och datorsimuleringar har genomförts för att se hur inomhustemperaturen påverkas om kylsystemet stängs av under en till tre timmar. Mätningarna omfattar kontorsbyggnader i södra Sverige som är byggda under olika tidsperioder.

Resultatet av mätningarna visar att kylsystemet är förhållandevis trögt. Det går att minska eller stänga av kyleffekten till en byggnad under någon timme utan att innetemperaturen stiger rejält.

Beräkningarna visar dock på stora skillnader vilket gör att forskarna inte kan ge någon bestämd rekommendation om hur mycket man kan stänga av effekten.

Tyngre stomme ger bättre möjlighet

Enligt slutrapporten blir möjligheten att stänga av eller minska effekter bättre om byggnaden har en tyngre stomme och tyngre material innanför klimatskalets isolering. En annan slutsats är att även inredning och möblering har betydelse.  

Slutligen konstateras att det är en viktig fördel att fastighetsägare kan minska effektuttaget vid toppbelastning i elnätet. Det är även bra miljömässigt och ekonomiskt för den som äger byggnaden.

FAKTA Fler resultat i forskningen:

  • Rekommendationer för avstängningar av kylsystem måste vara flexibla så att man i verkligheten kan justera avstängningens längd och omfattning för att brukarna inte ska drabbas negativt.
  • Risken för temperaturökning är störst om man från början har en stor fönsteryta, dålig solavskärmning och är i ett soligt väderstreck. Vid en sänkning av kyleffekten kan dessa faktorer få stor betydelse för enskilda kontor och måste tas med i beräkningen.
Källa: Forskningsprojektet ”Minskat effektbehov för kylning i byggnader”
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Hållbarhet Innemiljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter