Varan har lagts till i varukorgen

Mätningar påvisar brister i täckningskartor

mobiltelefontackning
Mobiltäckningen är generellt sett mycket god i Sverige. PTS rapport visar enbart skillnader som påträffats i besökta områden. Foto: Mostphotos
Post- och telestyrelsen, PTS, har genomfört stickprovskontroller av täckningskartor för mobilnäten. Slutsatsen av mätningarna visar att det finns skillnader mellan den redovisade och den uppmätta täckningen.

PTS har på regeringens uppdrag genomfört stickprovsmätningar av mobiloperatörernas täckningskartor på sammanlagt 52 platser i 17 olika områden i Sverige.

Resultaten från mätningarna har sammanställts i en rapport. Rapporten visar att i det i vissa fall finns stora skillnader mellan den täckning som redovisas på operatörens hemsida samt den täckning som PTS kunde mäta. Det handlar främst om att PTS inte kunnat uppmäta täckning, trots att operatörens täckningskarta visat täckning.

Enligt stickprovsmätningarna är Telia den operatör som hade störst skillnader mellan angiven och uppmätt täckning på de platser som PTS kontrollerat, men avvikelser förekommer hos alla operatörer.

– En täckningskarta bygger på beräkningar och kan aldrig fullt ut motsvara verklig täckning. Men är skillnaderna stora finns det anledning för operatören att fundera över hur de tas fram, säger Magnus Leijel, chef PTS enhet för spektrumtillsyn, i ett pressmeddelande.

PTS poängterar att de stickprovsmätningar av mobiltäckningen som genomförts inte är en fullständig genomgång av hur väl operatörernas taltäckningskartor överensstämmer med verklig täckning. Således kan några generella slutsatser om täckningens utbredning eller kvalitet i landet inte dras utifrån detta material.

I rapporten föreslår dock PTS att operatörerna förnyar sin samsyn kring hur mobiltäckning presenteras på ett verklighetsnära och jämförbart sätt, till exempel inom ramen för den branschöverenskommelse som mobiloperatörerna tecknat tillsammans med Konsumentverket.

Bevaka ämnen i artikeln

Telekommunikation Infrastruktur
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter