Varan har lagts till i varukorgen

Här ska avloppsvattnet återvinnas

Hållbarhet 10 aug 2022
ellinge-reningsverk
Vid Ellinge reningsverk i Eslöv ska privatpersoner och företag få möjlighet att hämta återvunnet avloppsvatten. Foto: Lars Strandberg/VA Syd
Privatpersoner och företag ska få möjligheten att använda återvunnet avloppsvatten i skånska Eslöv. Det är en del av ett projekt där nya metoder för att spara dricksvatten testas.

Ellinge avloppsreningsverk drivs av VA-bolaget VA Syd. Vid reningsverket kommer en vattenkiosk att byggas med möjligheten att hämta återvunnet avloppsvatten som har renats. Tanken är att externa aktörer, offentliga och privata, ska kunna använda det till att vattna gräsmattor eller spola gator med. Det ska dock inte användas som dricksvatten.

– Användning av alternativa vattenkällor ger en mer effektiv och hållbar vattenförbrukning. Det handlar om att få de resurser vi redan har att räcka längre och till fler, säger Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör och projektledare på VA Syd, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att metoden testas är att flera företag använder stora mängder dricksvatten till saker där vattnet inte behöver uppnå dricksvattenkvalitet. Om andra vattenkällor kan användas blir det möjligt att spara på dricksvatten på ett effektivt sätt menar VA Syd. Flera företagskunder har enligt bolaget varit positiva till att använda vattenkiosken för att minska på dricksvattenförbrukningen.

VA Syd har fått ekonomiskt stöd från länsstyrelsen i Skåne för att testa metoden med återvunnet avloppsvatten från vattenkiosken. Det är ett av sammanlagt fem projekt om dricksvattenförsörjning som bolaget fått stöd för i år.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter