Varan har lagts till i varukorgen

Handbok för arbetet med cyklister och gåendes infrastruktur

Infrastruktur 17 aug 2022
cyklister-pa-cykelvag
Med hjälp av en ny handbok kan stöd fås i arbetet med planering och utförande av åtgärder för cyklister. Foto: Mickes fotosida/Mostphotos
En handbok som ger råd och stöd i arbetet med gående och cyklisters infrastruktur har uppdaterats. Bland annat finns råd om utformning av korsningar och cykelparkeringar.

Den nya handboken, ”Mobilitet för gående, cyklister och mopedister”, är en omgjord version av GCM-handboken från 2010. Precis som den gamla handboken står Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner bakom den nya. 

Tanken är att den nya handboken ska ge stöd, idéer och inspiration i arbetet med att utveckla miljöer som används av gående, cyklister och mopedister. 

Skriften riktar sig främst till kommuner, regioner och andra aktörer som arbetar med stads- och trafikmiljöer i samhällsbyggandet.

I handboken finns konkreta råd gällande sådant som utformning av cykelnät, sträckor, korsningar och parkering för mopeder och cyklar. Dessutom finns tips för anläggning, underhåll och drift av infrastrukturen.

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Samhällsplanering Transportsystem Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter