Varan har lagts till i varukorgen

”Byggsektorn måste ställa om och bli mer hållbar”

Val 2022 16 aug 2022
miljopartiet
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson Emma Hult vill öka livslängden på det som byggs.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?

– För att lösa bostadsbristen måste vi både bygga nytt och bygga om. Miljöpartiet vill att det ska byggas fler bostäder och framför allt fler hyresrätter. Hyresrätter är nödvändiga för dem som inte kan köpa en bostad. Men för att nå klimatmålen är det viktigt att politiken på allvar främjar alternativ till att bygga nytt. För att minska behovet av att bygga nytt behöver politiken styra mot delningsekonomi och smartare användning av redan befintliga byggnader och bostäder.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?

– Vi vill utveckla och utöka det statliga investeringsstödet för hyresrätter med rimliga hyror för både små och större lägenheter. Vi vill också se flera åtgärder som gör att fler kan efterfråga de bostäder som finns.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?

– Miljöpartiet vill införa ett grönt bosparkonto och ett särskilt startlån till första bostadsköpet. Detta för att underlätta så att fler får möjlighet att komma in på den ägda bostadsmarknaden, där särskilt unga har svårt att komma in på marknaden.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?

– Miljöpartiet vill på sikt trappa ner ränteavdraget för de som äger bostad, så att skattesystemet blir mer rättvist mellan bostadsrätt och hyresrätt.

Emma Hult, mp Emma Hult, Miljöpartiet.

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?

– I regering bidrog Miljöpartiet till att intensifiera arbetet mot arbetslivskriminalitet, bland annat genom att stärka anslag till Arbetsmiljöverket. Detta ökar möjligheten att förebygga, och i tidigt stadie upptäcka, eventuella brister i säkerheten inom byggbranschen. Vi vill fortsatt stärka resurserna till Arbetsmiljöverket så att de kan bedriva ett bredare tillsynsarbete.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?

– De nationella reglerna för byggnaders energianvändning bör utvecklas och beräknas på hela livscykeln, inte bara för driften av ett hus. Fler styrmedel behövs för att stimulera byggandet av mer energieffektiva hus och hus som genererar mer energi än de förbrukar, så kallade plushus.

Miljöpartiet vill införa ett skarpt mål för energieffektivisering till 2030.

– Miljöpartiet vill energieffektivisera de bostäder som redan finns och införa ett skarpt mål för energieffektivisering till 2030.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

–Byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och påverkar många andra sektorer. Därför måste byggsektorn ställa om och bli mer hållbar. Miljöpartiet vill öka livslängden på det som byggs samtidigt som miljö- och klimatpåverkan måste minska under hela byggnadens livscykel – från att huset byggs till dess att det så småningom rivs.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?

– Jag skulle skapa en bred politisk överenskommelse kring åtgärder för att lösa bostadsbristen och minska hemlöshet, lösningarna måste få kosta pengar. Jag skulle också se över regelverken för att styra byggandet mot mindre klimat- och miljöpåverkan samt att få i gång den nödvändiga energirenovering vårt nuvarande bestånd verkligen behöver.

Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter