Varan har lagts till i varukorgen
"Både ombyggnation och nybyggnation behövs"
Val 2022 18 aug 2022
sverigedemokraterna
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Vi har inför årets val bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna som rör dig i byggbranschen. Sverigedemokraternas civilpolitiska talesperson Mikael Eskilandersson vill skapa förbättrade, förenklade och mer förutsägbara byggregler för att öka bostadsbyggandet.

Hur löser vi bostadsbristen? Genom nybyggnation eller ombyggnation?
– Både ombyggnation och nybyggnation behövs. Dessutom behöver det finnas möjligheter till förflyttning på bostadsmarknaden. Idag är bostadsköer i många städer långa. Statistik visar samtidigt att det börjar byggas upp ett överskott på hyresrätter i många områden och ett underskott på småhus sett till efterfrågan och att många vill bo i eget hus. Genom bättre planering utifrån efterfrågan kan fler få möjlighet att bo i eget hus, vilket samtidigt lossgör hyresrätter till de som behöver och vill bo i hyresrätt. Regler och processer behöver förenklas så att byggnation möjliggörs i större utsträckning i hela landet, exempelvis genom ett reformerat strandskydd och begränsningar av riksintressen. Det skulle medverka till ökad byggnation och att kunna bo i hela landet.

Vilka stöd behövs för att öka bostadsbyggandet?
– Förbättrade, förenklade och mer förutsägbara byggregler. Förkortade handläggningstider och processer tillsammans med att onödig byråkrati undviks. Småföretagare bör också gynnas och inte missgynnas gällande konkurrensmöjligheter.

Hur ser ni på idén om särskilt stöd för bosparande eller startlån för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden?
– Vi ser mycket positivt på att få fram en modell för gynnsamt bosparande respektive för startlån och har drivit dessa förslag under längre tid.

Vad händer med ränteavdragen för lån om ditt parti får bestämma?
– Vi vill lämna ränteavdragen oförändrade på dagens nivåer. Det vore olyckligt med ökade kostnader för hushållen i en tid av hög ekonomisk osäkerhet.

Det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet måste stärkas.


Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggbranschen?
– Regelverket kring arbetskraftsinvandringen måste stramas upp, illegala migranter måste spåras upp och utvisas och det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet måste stärkas. Kortare utbildningsinsatser till arbetssökanden i Sverige behövs framför att anlita människor från andra länder för lågkvalificerade arbeten. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen bör återinföras.

Hur vill ni göra för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet?
– Det är idag ekonomiskt mycket fördelaktigt att förbättra bostäder så att deras energiåtgång blir minimal. Det är ofta tillgången till kapital som begränsar om byggnader kan energieffektiviseras och det löser vi bäst genom att ta bort det andra amorteringskravet och underlätta för att spara pengar, som exempelvis att minska skatten på ISK-konton. Gällande flerbostadshus planerar fastighetsägare i normalfallet för underhåll och renoveringar. Vi vill införa skattefria underhållsfonder så att planeringen kan bli långsiktig.

sd, Mikael Eskilandersson Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna


Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen.
– Underlätta för byggande i trä generellt är bra ur miljösynpunkt, samtidigt som även andra miljövänliga eller återvunna material ska gynnas. Fri handel är positivt, svensk konkurrenskraft inom produktion av byggmaterial ska även stärkas. Material-, teknik- och produktionsutveckling för att minska negativ klimat- och miljöpåverkan ska gynnas. Genom att svensk produktion gynnas ger det mindre utsläpp då långa transporter minskar. Det ger även arbetstillfällen, är bra för samhället och ekonomin.

Vad är det första du skulle göra som bostadsminister?
– Möjliggöra fler småhus genom att, förenkla bygglovsförfarandet, förändra strandskyddet och se över riksintressena.

Bevaka ämnen i artikeln

Val 2022 Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter