Varan har lagts till i varukorgen

Så kan ett byggstopp undvikas

Bostäder 17 aug 2022
Den kraftiga prisutvecklingen på råvaror och byggmaterial driver mot en tydlig inbromsning av bostadsbyggandet. Foto: Sveriges Allmännytta och Tobias Sterner
Snabba åtgärder krävs för att fler hyresrätter ska kunna byggas. Sveriges Allmännytta uppmanar regeringen att samla byggföretag, byggherrar och kommuner för att ta fram en gemensam handlingsplan för att lindra effekterna av kostnadsutvecklingen.

Dessutom behövs ett beslut om låg moms på hyra samt att allmännyttan undantas från LOU, anser Sveriges Allmännytta.

Den första rekylen kom när investeringsstödet drogs tillbaka. Sen kom det en rekyl till när materialpriserna stack iväg ännu mer,

Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, tycker att det i nuläget är viktigt att titta på en större bild av situationen.

– Pandemin, kriget i Ukraina och nu den ökade inflationen förvärrar läget bara ytterligare. Det har funnits problem redan innan med kostnadsökningar och att bygga för rätt målgrupp. Vi har inte bostadsbrist för alla människor utan för de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, säger hon till Byggkoll.

När investeringsstödet försvann så var det också något som gjorde att tempot i byggandet saktades ner i våras.

sofia-heintz

– Så den första rekylen kom när investeringsstödet drogs tillbaka. Sen kom det en rekyl till när materialpriserna stack iväg ännu mer, säger Sofia Heintz.

En ohållbar situation

Hyresrättens andel av färdigställda bostäder har ökat sedan 2010, från 30 procent till 48 procent. En sammanvägning av analyser visar att det fortfarande finns ett underskott på hyresrätter i landet.

Marknadsrapporten ”Allmännyttan och bostadsbyggandet” visar att trots hyresrättens starka frammarsch, blir det allt tuffare att bygga till rimliga hyror. Samtidigt som behoven ökar när den höga inflationen ger ett krympande ekonomiskt utrymme för hyresgästerna.

Sveriges Allmännyttas marknadsrapport innehåller med hjälp av fakta, statistik och analys en summering av läget på bostadsmarknaden.

– Om inte fler bostäder byggs, finns en risk att bostadsbristen ökar på nytt, vilket snabbt kan driva upp priserna. På ett år har kostnaden för byggmaterial ökat med 25 procent. Det är ohållbart, säger Sofia Heintz.

Anbuden rusar i höjden

Priserna i de anbud som kommer in till bostadsföretagen som vill bygga nytt, rusar i höjden. Anbudspriserna har ökat med i snitt 18 procent, men man ser också ökningar med upp till 50 procent. Risken ökar därmed för att allt fler bostadsföretag drar i nödbromsen och slutar bygga.

Under seminariet ”Nödbroms för bostadsbyggandet – vad händer när priset för att bygga blir för högt?” uppmanade Carola Joelsson, regionchef Bostadsutveckling Sydväst på Skanska, till tidig samverkan. Samt att göra detta till och med före den kommunala planprocessen, för att kunna bygga smartare, mer hållbart och kostnadseffektivt framåt.

Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden, pekade i seminariet på att LOU ger en merkostnad för Stångåstaden på 100 miljoner kronor per år. Och att det därför är extra viktigt att allmännyttan undantas från LOU.

Färska siffror om läget

Sofia Heintz har efter semestern fått in en hel del frågor från medlemsföretag som förhåller sig fortsatt avvaktande och undrar om de har hört något nytt och om det kommer nya siffror.

I måndags kom Byggkostnadsindex från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar att kostnaden för flerbostadshus stigit med 1,4 procent i juli 2022 jämfört med juni 2022. Jämfört med juli 2021 har byggkostnadsindex stigit med 14,6 procent.

Även fast Byggkostnadsindex fortfarande ökar så finns det några ljusglimtar, menar Sofia Heintz.

– Ser man till byggmaterial, som har stått för den stora kostnadsökningen tidigare, så kan man läsa att vissa varor såsom trä, armeringsstål, järn och stål inklusive armeringsstål samt betongvaror har sjunkit.

Byggherrekostnader ökar mest

Byggkostnadsindex visar även att det är byggherrekostnader som ökar mest, där den största delen är räntekostnader som ökade med 17,8 procent.

– Så det är återigen viktigt att hålla koll på alla pusselbitar som bidrar till kostnaden för att utveckla nya bostäder, det är många faktorer som påverkar och som kan bidra. Det finns fortfarande ett uppdämt behov och det är främst att bygga prisvärda hyresrätter. Det är där behovet är som störst, säger Sofia Heintz.

Hon tror dock att bostadsföretagen kommer att avvakta ett tag till nya projekt.

– Att vi nu ser indikationer på att priser på material vänder, måste ut hela vägen till entreprenörerna för att de ska kunna säga att de vågar lova en fast, rätt och rimlig prisnivå. För vad som händer när entreprenörerna har osäkra siffror är ju att de lägger på en riskpeng.

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bygg- och energikris Ekonomi Projektering Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial