Varan har lagts till i varukorgen

Trävaror ska bli lättare att spåra

Digitalisering 4 apr 2022
travaror
Snart kan varje planka vara möjlig att spåra tillbaka till den skog där trädet en gång växte. Foto: Mostphotos
Framtidens byggherrar kommer snart att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad. I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra nödvändig standardisering och digitalisering.

Snart kan trävaror vara möjliga att spåra ända tillbaka till den skog där trädet en gång växte. Även de specifika miljöegenskaper som trävaran bär med sig när den levereras för att bli en del i ett byggnadsverk dokumenteras. Allt för att underlätta för den som i framtiden vill ersätta, återanvända eller återvinna materialet.

Lättare göra livscykelanalyser

– Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer, säger Bernt Olausson projektledare för digitalisering, Svenskt Trä, i ett pressmeddelande.

Idag saknas en tydlig kravställning för hur informationshanteringen ska skötas och hur den ska se ut vid leverans. Det saknas också ett gemensamt språk mellan leverantör och mottagare av material.

Dessutom är det inte bestämt hur slutresultatet av projektets data och informationshantering på produktnivå ska redovisas. Med dessa fyra frågeställningar i fokus startar därför förstudien ”4 steps to GTIN”.

Behov av spårbarhet

Träindustrin ligger långt fram i arbetet med att öka spårbarheten för material och dess klimatpåverkan. Sverige är först med lagkrav, från 1 januari 2022, på klimatdeklarationer av nya byggnader och ligger långt fram i jämförelse med andra länder. Men behovet av spårbarhet och miljö- och klimatdeklarationer kommer att öka ännu mer.

– Byggherrar och konsumenter kommer, ännu tydligare än idag, kräva låg klimatpåverkan, och myndigheter lär ställa betydligt högre krav på detaljerad redovisning av vilka material och produkter som används i ett byggnadsverk och miljöpåverkan under hela dess livscykel, säger Bernt Olausson.

OM 4 steps to GTIN

4 steps to GTIN är ett förstudieprojekt som koordineras av Svenskt Trä och genomförs, inom ramen för CIRCLA projektet, tillsammans med följande projektpartners:

BEAst, Bjerking, ByggPartner, Coresource Solutions AB, ECH Management, Folkhem, ByggPartner, GS1 Sweden, Informationsbyggarna, Knauf Danogips, Moelven Wood, Myloc, Norra Timber, ProdLib, Rockwool, SCA, Svensk Byggtjänst, Svenskt Trä, Södra Skogsägarna, Tanico, TenC, Tribia, Vertex Systems.

CIRCLA projektet samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Utmaningen är komplex och kräver samarbete genom flera delar av innovationssystemet och medverkan av parter från både industri, akademi och aktörer i form av branschföreträdare.
CIRCLA kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

GTIN står för Global Trade Item Number och används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. I en databas kan detta artikelnummer sedan kopplas samman med information om artikeln.

Källa: Svenskt Trä
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Hållbarhet Samverkan
Fackområden

Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM 4 steps to GTIN

4 steps to GTIN är ett förstudieprojekt som koordineras av Svenskt Trä och genomförs, inom ramen för CIRCLA projektet, tillsammans med följande projektpartners:

BEAst, Bjerking, ByggPartner, Coresource Solutions AB, ECH Management, Folkhem, ByggPartner, GS1 Sweden, Informationsbyggarna, Knauf Danogips, Moelven Wood, Myloc, Norra Timber, ProdLib, Rockwool, SCA, Svensk Byggtjänst, Svenskt Trä, Södra Skogsägarna, Tanico, TenC, Tribia, Vertex Systems.

CIRCLA projektet samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Utmaningen är komplex och kräver samarbete genom flera delar av innovationssystemet och medverkan av parter från både industri, akademi och aktörer i form av branschföreträdare.
CIRCLA kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft. Cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

GTIN står för Global Trade Item Number och används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. I en databas kan detta artikelnummer sedan kopplas samman med information om artikeln.

Källa: Svenskt Trä