Varan har lagts till i varukorgen
Stöd vid solcellsinstallationen
Elinstallation 21 apr 2022
installation-av-solcell
En solcellsinstallation får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Foto: Mostphotos
Brandskyddsföreningen har tagit fram en kort skrift med viktiga saker att tänka på kring brandsäkerhet vid en solcellsinstallation.

2020 installerades cirka 20 000 solcellsanläggningar i Sverige. I takt med att elpriserna nu blivit allt högre kommer den siffran med största sannolikhet att stiga framöver.

Det är viktigt att komma ihåg att en solcellsanläggning är en del av den ordinarie elanläggningen i en byggnad och ska uppföras enligt gällande ellag, förordningar och föreskrifter. Det är bara ett auktoriserat elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket som får utföra installationen.

– Den främsta förhöjda risken, sett ur perspektivet brandsäkerhet, är att solcellsanläggningen installerats av personer som inte är behöriga att utföra elinstallationer på ett korrekt sätt, säger Joakim Jonsson, elexpert på Brandskyddsföreningen, i en artikel i tidningen Brandsäkert.

För att minska riskerna behöver det därför vara tydligt vilka lagar och regler som gäller, både för installatörer och för konsumenter, så att konsumenterna efterfrågar de nödvändiga yrkesbevis som krävs för solcellsmontaget.

Brandskyddsföreningen har nu tagit fram ett informationsblad med goda råd för de som planerar att installera solceller. Man ser även över möjligheten till att implementera en tredjepartscertifiering mot en norm.

– Vi ser detta som en självklarhet för att bidra till bättre brandsäkerhet. Syftet är att säkerställa en hög kunskapsnivå hos installatörerna och ett professionellt utförande. Konsumenterna kan då vara säkra på att solcellsinstallationen är utförd enligt de lagar och föreskrifter som finns på området, säger Joakim Jonsson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Bestämmelser Brand
Fackområden

El & Tele Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial