Varan har lagts till i varukorgen
Så har det gått med satsning på ökad trygghet
Bostäder 8 apr 2022
50913791-a-barrier-at-the-entrance-to-the-courtyard-of-a
Uppdraget var brett: att skapa trygghet och en ökad framtidstro i bostadsområdena. Foto: Mostphotos
Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg satte upp målet att ingen ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Samt att få bort stadens områden från polisens lista till år 2025. Resultatet efter ett år är positivt, visar en ny rapport.

2020 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden år 2025. Utmaningen att öka tryggheten i bostadsområden var ett uppdrag för fastighetsägaren Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs stad.

Strategin för ökad trygghet omfattar åren 2020–2030 och till arbetet har koncernen beredskap för 3,5 miljarder kronor i ökad drift och underhåll och 7,5 miljarder kronor för investeringar i befintligt bestånd och nyproduktion.

Det trygghetshöjande arbetet

Det helägda kommunala bostadsbolaget Poseidon, som ingår i koncernen, har sammanfattat sitt första år med att bland annat beskriva det de kallar superförvaltning (se faktaruta nedan) och stadsutveckling i den nyligen utgivna rapporten ”Vi gör det här tillsammans".

Superförvaltning och stadsutveckling

Om superförvaltning handlar om insatser som ligger nära  förvaltningsuppdrag som fastighetsägare, handlar Framtidens stadsutveckling snarare om att bryta strukturella problem och skapa förändring på längre sikt. Det handlar om att investera i befintliga fastigheter och att bygga nya bostäder samt att bidra till blandade boendeformer genom ombildningar. Men det handlar också om att skapa sysselsättning, att bidra till framtidstro och en meningsfull fritid för barn och unga.

Rapporten innehåller ett antal konkreta exempel på vad det trygghetshöjande arbetet innebär i praktiken. Ett arbete som gett positivt resultat redan efter ett års tid. Förra året ökade kundbetyget för den upplevda tryggheten i samtliga områden.

Arbetet har under 2021 bestått av insatser på bred front. Bostadsbolaget har trygghetssäkrat fastigheter och utökat sin närvaro genom till exempel egna trygghetsvärdar i alla områden.

Utvecklingschefer och utvecklingsledare har också funnits på plats för att bostadsbolaget ska kunna bedriva en systematisk samverkan med andra lokala aktörer inom områdena skola, fritid, jobb och hälsa.

Samarbete krävs för att lyckas

Vilka är då de största hoten mot ökad trygghet i bostadsområdena?

– Att vi som organisation inte är tillräckligt modiga, uthålliga och motiverade. Eller att andra aktörer inte gör sin del. Hur mycket vi som fastighetsägare än gör så kommer det inte räcka. Skola, föräldrar, civilsamhälle, socialtjänst och polis måste också kliva fram, skriver Lena Molund Tunborn, vd på Poseidon i rapporten.

För Poseidon innebär uppdraget ett utökat uppdrag med att skapa trygghete och en ökad framtidstro i de fem områdena: Backa, Biskopsgården, Frölunda Torg, Hjällbo och Lövgärdet i Göteborg.

FAKTA Så funkar superförvaltning

Detta innefattar superförvaltning enligt bostadsbolaget Poseidon:

Trygghetssäkrade fastigheter: Fastigheterna inventeras utifrån ett trygghetsperspektiv och åtgärder vidtas för att uppnå trygghetssäkrade fastigheter. Åtgärder kan innefatta till exempel belysning, lås, utformning av källarutrymmen med mera.

Lokal närvaro: Bostadsbolaget har ett kontor i området och finns på plats med egen personal sju dagar i veckan. De har trygghetsvärdar på plats under kvällar och helger.

Löpande trygghetsdialoger: Bolaget genomför trygghetsdialoger med hyresgäster för att gemensamt identifiera var och när otrygghet upplevs. Trygghetsdialogerna följs upp genom att vidta lämpliga åtgärder och återkopplar resultat till hyresgästerna.

Nolltolerans mot kriminell verksamhet: Bostadsbolag ser med nolltolerans på kriminell verksamhet på sina torg och i lokaler, trappuppgångar, källare, garage och parkeringar. De vidtar åtgärder för att förebygga kriminell verksamhet och agerar när de ser att något inte står rätt till.

Sophantering och skadegörelse: Bolaget arbetar tillsammans med sina hyresgäster för att uppnå en sophantering utan nedskräpning. De åtgärdar skadegörelse och klotter inom 24 timmar.

Källa: Framtidenkoncernern, Poseidon
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samverkan Belysning Utemiljö
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial