Varan har lagts till i varukorgen
Så bevaras kulturvärden vid påbyggnad
Hållbarhet 21 apr 2022
huvudbild_utopia
Bostäder byggda på galleria Utopia i centrala Umeå. Byggherre och entreprenör: Balticgruppen. Arkitekter: BIG och LINK. Konstruktör: Sigma. Leverantör KL-trä och limträ: Martinsons. Foto: Ylva Sandin.
Riksantikvarieämbetet har visat att det finns brister i hur kulturvärden tas tillvara då byggnader förändras. Vad kan fastighetsägare som vill uppföra påbyggnader tänka på? En ny studie ger praktiska råd.

Mer hållbara sätt att tillgodose vårt behov av byggnader kan vara att använda befintliga byggnader längre. Det i sin tur ställer krav på att byggnader är flexibla och kan anpassas för förändrade behov.

Projektet Timber on top undersöker hur påbyggnad av hus med ett eller flera våningsplan kan genomföras för att bidra till bättre resursutnyttjande. Påbyggnaderna ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

En studie, genomförd inom ramen för projektet, har kartlagt och sammanställt kunskaper och praktiska råd om hur kulturvärden bäst kan beaktas i påbyggnadsprocesser. Det vidare syftet med studien, som är finansierad av Vinnova, är att bidra till social hållbarhet i samhällsbyggandet.

− Ingångsfrågan var hur fastighetsägare praktiskt kan genomföra påbyggnader på bästa sätt, säger Ylva Sandin, forskare på RISE som genomfört studien.

sidobild_ylva-sandin Ylva Sandin.

Hon har lång erfarenhet av forskning och utveckling om träbyggande, med fokus på konstruktionsteknisk och gestaltningsmässig kvalitet. Till sin hjälp i studien har hon haft en referensgrupp med antikvarier och planexperter på Tyréns.

Fokus på fastighetsägare

Målgruppen för studien är framför allt fastighetsägare som vill göra påbyggnader.

− Förhoppningsvis kan också kommuntjänstemän som handlägger påbyggnadsärenden och bebyggelseantikvarier i privat verksamhet ha intresse av rapporten, säger Ylva Sandin.

I stort visar resultaten att framgångsrika delar i en god praxis är att efterfråga antikvarisk kompetens, att följa upp och kontrollera kulturvärdena i byggprocessen samt att se till att det finns kontrollpunkter i kontrollplanen och att dessa följs upp. Konkret kan olika råd ges för olika skeden i byggprocessen.

Tidig kontakt med antikvarie

Ylva Sandin menar att det är viktigt att undersöka objektets förutsättningar redan i idéskedet. Det är bra att tidigt ta kontakt med antikvarie för att undersöka om det är ett hus som är lämpligt att bygga på eller inte. I samband med förstudiearbeten är det också bra att ta fram en antikvarisk förundersökning samt låta antikvarien ta del av olika utredningar som görs.

− Det vanligaste misstaget är att antikvarier anlitas för sent. Kanske tänker man som fastighetsägare att det mest effektiva är att anlita en antikvarie längre fram i processen. Oftast verkar det vara tvärtom, säger Ylva Sandin.

När det gäller påbyggnadsprojekt är det särskilt viktigt att även ha med en konstruktör tidigt i processen. Påbyggnader kan medföra flera slags åtgärder som påverkar kulturvärden: förstärkning av lastbärande delar, åtgärder för brandskydd och åtgärder för bullerskydd.

− I tidiga skeden kan olika utformningsalternativ belysas och tekniska krav och kulturvärden vägas mot varandra, säger hon.

Arbeta för god dialog

Ylva Sandin menar att i början när konsultgruppen sätts ihop är det bra att hålla en genomgång av vad det är för byggnad och vad den har för värden.

Det är också bra att göra en rundvandring på platsen med alla inblandade. Det är viktigt att eftersträva kontinuitet i konsultgruppen för att undvika omtag i dialogen. Hon framhåller även vikten av att ha med alla kompetenser tidigt.

− Medverka till att den sakkunnige antikvarien kommer ut på bygget för att följa upp kontrollplanen. Arbeta för en god dialog där alla intressen kommer samman, säger Ylva Sandin.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Bostäder Forskning Samverkan
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter