Varan har lagts till i varukorgen
Risk för brist på kemikalier till vattenrening
Vatten och avlopp 20 apr 2022
reningsverk_kemikalier_brist
Det finns inga stora lager av kemikalier för vattenrening i Sverige. Ett problem om det blir störningar på leveranser. Arkivfoto: Tobias Sterner
Det finns risk för störningar i leveranserna av viktiga kemikalier för att rena vatten. Det varnar branschorganisationen Svenskt Vatten för.

Svenskt Vatten skriver på sin hemsida att de fått information om att flera VA-verksamheter runt om i Sverige upplever ökande leveransförseningar och resursproblem kopplat till ett antal nödvändiga varor. Organisationen varnar bland annat att det finns risk för brist på kloridbaserade fällningskemikalier, vilket används till att rena vatten.

Svenskt Vatten rekommenderar därför sina medlemmar att förbereda sig inför en brist på viktiga kemikalier. Bland annat genom att kontakta länsstyrelsen för att få veta hur ens anläggningar har klassats och för att få veta vilka som har högst prioritet. Dessutom tycker de att verksamheter ska genomföra praktiska prov i sina avloppsreningsverk med minskade doser av fällningskemikalier för att se var gränsen går när reningen påverkas.

Dricksvatten har högst prioritet

Redan i december 2021 varnade Livsmedelsverket för att Sverige saknar lager av kemikalier som kan användas till rening av dricks- och avloppsvatten. Det finns därför ett stort beroende av import och att leveranskedjorna hålls uppe.

En vägledning från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten ger stöd för hur myndigheter och aktörer ska hantera prioriteringen av fällningskemikalier om en brist skulle uppstå. En viktig del är att dricksvattenproduktionen ska prioriteras före rening av avloppsvatten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Kris och beredskap Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial