Varan har lagts till i varukorgen

Nytt initiativ för fler laddplatser nära de boende

Infrastruktur 25 apr 2022
elbil
Initiativet arbetar bland annat för att förbereda för fler laddplatser så att de boende snabbare ska få tillgång till laddplatser. Foto: Mostphotos
Elektrifieringskommissionen och sex bostadsbolag har tagit initiativ till projektet ”Klart för laddplats”. Syftet är att lyfta bostadsbolagens roll i att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och skapa fler laddplatser.

Elbilar laddas mestadels i närheten av bostaden. En förutsättning att skaffa elbil kan för många därför vara att bilen kan laddas nära hemmet.

Omfattande elektrifiering krävs

Elektrifieringen av personbilstrafiken ökar, men takten i omställningen behöver gå snabbare än i dag för att nå klimatmålen, menar Elektrifieringskommissionen och de sex bostadsbolagen. En omfattande elektrifiering av transporter krävs för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläpp av växthusgaser senast 2045.

Inom ramen för initiativet ”Klart för laddplats” har följande bostadsbolag engagerat sig hittills: Lunds Kommuns Fastighets AB, Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Kopparstaden, Stockholmshem och Halmstads Fastighets AB. De har gemensamt tagit ett initiativ för att ge sina hyresgäster möjlighet att gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning

Elektrifieringskommissionen bjuder in bostadsbolag till en seminarieserie för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om utbyggnad av laddinfrastruktur. Under maj till juni 2022 arrangeras fyra digitala seminarier. Seminarierna är öppna för bostadsbolag som är intresserade av att lära sig mer om de kan gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Elektrifieringskommissionen välkomnar att fler bostadsbolag ansluter sig till initiativet. 

Seminarierna har följande teman:

  • Strategisk utveckling – planera för och anläggning av laddinfrastruktur. Hur ”framtidssäkrar” vi investeringar i vår laddinfrastruktur och affärsmodell?
  • Tekniska val, eleffekt och elhandelsfrågor.
  • Kunderbjudandet – debiteringsmodeller och principer för tillgång till laddplats och mobilitetstjänster.
  • Barriärer – såsom regler, attityder och oklarheter – som försvårar etablering av laddinfrastruktur.
FAKTA Om den snabba elektrifieringen av transporter

Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och med december 2021, en ökning med 64 procent under senaste året.

Källa: Elektrifieringskommissionen .
Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Bostäder Hållbarhet Miljö Samhällsplanering
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om den snabba elektrifieringen av transporter

Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och med december 2021, en ökning med 64 procent under senaste året.

Källa: Elektrifieringskommissionen .