Varan har lagts till i varukorgen
Nu försvinner kvicksilvret i lampor och lysrör
Belysning 12 apr 2022
lysror
Lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskällor. Nästa år fasas både T8 och T5 ut till förmån för kvicksilverfria LED-rör. Foto: Anders Wester
EU-kommissionen har beslutat att ta bort det undantag som funnits för kvicksilver i lysrör. Det innebär ett förbud att sätta konventionella lysrör på marknaden från och med 2023.

EU har sedan 2006 stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesignförordningen. Det har dock varit tillåtet att använda kvicksilver i vissa lampor och lysrör i väntan på mer energieffektiva alternativ.

Nästa år förbjuder dock EU majoriteten av användningen efter initiativ från Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten. Beslutet kompletterar de skärpta krav på energieffektivitet som ställs på belysning i förordningen om ekodesign, som började gälla 1 september 2021.

Enligt den förordningen ska T8-lysrören börja fasas ut från och med hösten 2023 men nu är det klart att även T5-lysrören kommer förbjuds då. Förändringen kommer att föras in i direktivet för begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, RoHS.

Stor besparingspotential

Konventionella lysrör är en av Sveriges vanligaste ljuskällor och används fortfarande i majoriteten av offentliga miljöer som skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler. Det befintliga fastighetsbeståndet behöver nu uppdateras till modern teknik och det finns en stor besparingspotential.

Enligt Energimyndigheten innebär utfasningen av lysrören till förmån för LED-belysning en energibesparing på cirka 310 miljarder kilowattimmar och en minskning av kvicksilver med cirka 5,4 ton inom EU fram till 2035.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Energieffektivisering Hållbarhet Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial