Varan har lagts till i varukorgen

Lagändring på gång för mikroproducenter

Bestämmelser 1 apr 2022
solceller-pa-tak
Om lagändringen träder i kraft finns det incitament för husägare att täcka hela takytan med solceller. Foto: Mostphotos
Lagrådet instämmer med regeringens föreslagna lagändring. Sverige bör slopa kravet på att småhusägare måste vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften vid inmatning av el till nätet.

I mellandagarna publicerade regeringen en lagrådsremiss med ett förslag att Sverige ska ta bort kravet på att en mikroproducent måste vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften vid inmatning av el till nätet. Även små elproducenter som är nettoproducenter av el skulle därmed undantas från nätavgiften för inmatning av el till elnätet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagrådet har nu publicerat sitt yttrande där det framgår att man inte har några invändningar mot den föreslagna ändringen. Lagrådet riktar även kritik mot uttrycken småskalig produktion och mikroproduktion, då de inte anses vara tillräckligt tydliga.

Det här medför att en del av de småhusägare som idag har valt att avstå från att installera solceller kommer uppmuntras till installation med tanke på att de, om lagändringen genomförs, kan täcka hela taket med solceller, eller bygga ut sin anläggning med solceller på fasad, utan risk att straffas för att de säljer mer el än de köper.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elproduktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial