Varan har lagts till i varukorgen
Handbok hjälper till med uppställning av tunga maskiner
Markarbeten 26 apr 2022
mobilkran_uppstallning_handbok
Ställa inte tunga maskiner upp rätt finns risk för att de välter om marken är dålig. Foto: Jan-Erik Kaiser/Mostphotos
Att ställa upp tunga anläggningsmaskiner innebär en risk om man inte vet hur marken under är. En ny handbok ska bidra till säkrare arbetsmiljö och rätt uppställda maskiner.

Svensk Byggtjänst ger ut handboken ”Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner”. Författarna arbetar på Statens geotekniska institut, SGI, och representanter från stora delar av anläggningsbranschen har varit med och tagit fram handboken.

Inträffar en olycka med en tung anläggningsmaskin, till exempel en KC-pelarmaskin eller en mobilkran, kan följderna bli stora materiellt eller till och med leda till personskador och dödsfall. Lämpligt utformade och utförda arbetsplattformar för maskinerna kan hindra det.

Den nya handboken ska hjälpa till i arbetet med att tunga anläggningsmaskiner ställs upp på ett korrekt sätt. Den ger tips i allt från upphandling av entreprenör till dimensionering av arbetsplattformen.

Ger sammanställning

Skriften ger en sammanställning av de föreskrifter som gäller och de rekommendationer som finns. Dessutom finns det en genomgång av metoder som kan användas för att beräkna spridningen av lasterna från maskin till marktya samt bärigheten i arbetsplattformen. Metoderna utvärderas också i de kapitlen.

Bevaka ämnen i artikeln

Markarbeten Kompetens
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter