Varan har lagts till i varukorgen
Guide till korrekt mätplats
Elinstallation 7 apr 2022
korrekt-matarplats-enligt-energiforetagen
Så här ska en korrekt mätplats se ut enligt Energiföretagen. Foto: Ur guiden Granska mätplatser
En ny guide ska hjälpa solcellsleverantörer att bedöma om en kunds mätplats uppfyller gällande krav.

Enligt de allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 K (rev 2) är det anläggningsinnehavaren, kunden, som ansvarar för elanläggningen efter anslutningspunkten, förutom själva elmätaren. Det innebär bland annat att det är kundens ansvar att se till att mätartavla, mätarskåp och mätarledningar uppfyller gällande krav.

Före 2025 ska alla elmätare vara utbytta till nya smartare elmätare och elnätsföretagens mätarutrullning pågår för fullt. För mätplatser som har brister har elnätsföretagen rätt att begära att kunden ska åtgärda det.

Även för solcellsleverantörer är det viktigt att ha kännedom om kunds mätplats. Solcellsleverantörer som ska sätta upp en solcellsanläggning behöver kunna förstå om kundens mätplats är bristfällig eller behöver flyttas för att kunna genomföra nödvändigt mätarbyte.

Energiföretagen har därför tagit fram en guide som visar hur en mätplats ska se ut enligt dem och vem som har ansvar för vad.

Guiden ska hjälpa solcellsleverantören att i ett tidigt skede lättare kunna avgöra om mätplatsen är bristfällig. Kunden kan då informeras och åtgärda sin mätplats så att solcellsanläggningen kan aktiveras. Guiden innehåller bland annat:

  • information om ansvar och ägande enligt allmänna avtalsvillkor.
  • en beskrivning av korrekt mätplats med exempel på bristfälliga mätplatser och mätplatser som måste flyttas.
  • information om säkerhet vid mätarplats med produktionsanläggning.
Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Bestämmelser Elproduktion
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter