Varan har lagts till i varukorgen

AMA VVS & Kyla 22 är klar

AMA 26 apr 2022
AMA VVS & Kyla 22 - Jan Fredriksson - Eva Eneström Schmied-Nordbygg
Eva Eneström Schmied och Jan Fredriksson på Svensk Byggtjänst har lett arbetet med AMA VVS & Kyla 22. Foto: Louise Rosén
De fem största förändringarna i AMA VVS & Kyla 22 berör kontroll, injustering, rensluckor, värmebärare samt styr och övervakning. Svensk Byggtjänsts projektledare berättar om nyheterna.

Uppdateringen av AMA VVS & Kyla är klar. Sedan ett par veckor finns den tillgänglig på webbtjänsten AMA Online. Nu finns AMA VVS & Kyla 22 och RA VVS & Kyla 22 även i tryckt format.

Enligt Jan Fredriksson, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst och en av projektledarna, har ett stort fokus lagts på resultatet i ett projekt. Mycket kretsar kring Y-kapitlet som handlar om kontroll och överlämning.

Jan Fredriksson, Svensk Byggtjänst Jan Fredriksson, Svensk Byggtjänst

– Det råder ofta oenighet om hur kontroller ska vara dokumenterade. För att förbättra detta har vi förtydligat den avtalade kontrollen. Begreppet egenkontroll har tagits bort för att undvika förväxling med företagets kvalitetsledningssystem, säger han.

Tanken är att medvetenheten ska öka hos beställare, projektörer och entreprenörer. Det ska bli lättare att prissätta, veta vad som ska göras och slutligen avgöra om avtalade krav är uppfyllda. Kvaliteten på utförda arbeten ska helt enkelt bli bättre.

I AMA VVS & Kyla 22 finns det flera nya bilagor med protokoll som kan användas för dokumentationen. Bland annat finns det ett nytt protokoll som ska underlätta kontroll och riskbedömning av mikrobiell tillväxt (legionella) i tappvattensystem.   

– Det kommer att gå att kostnadsfritt ladda ner ifyllningsbara protokoll både från Svensk Byggtjänsts bokhandel och AMA:s onlinetjänst, säger Jan Fredriksson.

Tydligare gränsdragning mellan el och VVS

Ett annat område som fått stort fokus är styr och övervakning. Gränsdragningen mellan VVS och el har tydliggjorts när det gäller styr och övervakning för exempelvis luftbehandlingsaggregat, fläktar, kylmaskiner och värmepumpar. Med hjälp av nya okodade underrubriker och figurer ska det bli lättare att ställa krav på material, varor och arbetsutförande.

Texterna för injustering av vätskesystem (värme, köldbärare och varmvattencirkulation) har också uppdaterats.

– Anpassningen speglar moderna metoder och de mer komplexa ventiler som nu används i vätskesystem, förklarar Jan Fredriksson. 

Enklare att projektera rensluckor

En annan nyhet i AMA VVS & kyla 22 handlar om rensluckor. Dessa behövs för att ventilationssystem ska gå att rengöra. Med tydligare texter och nya figurer ska det bli enklare att avgöra hur många luckor som behövs och var de ska placeras.

Eva Eneström Schmied, Svensk Byggtjänst Eva Eneström Schmied, Svensk Byggtjänst

– I AMA finns det nu en generell text om att rensluckor ska vara åtkomligt placerade. Hänvisningen till standarden SS-EN 12097 har flyttats till RA så att den riktar sig till projektören. För att förtydliga standarden har vi även lagt till utökade hjälptexter som råd och anvisningar, säger Eva Eneström Schmied, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst och projektledare för AMA VVS & Kyla.

Minska risken för korrosion i värmesystem

Lägre temperaturnivåer och rörledningar i nya materialkombinationer gör att värmesystemen har blivit känsligare för vattnets innehåll av gaser. Då detta kan leda till problem med korrosion och försämrad energieffektivitet har krav införts i AMA VVS & Kyla 22 på att tappvatten utan tillsatser ska användas och att cirkulerande värmebärare ska vara fri från sedimentära substanser.

– I rådstexten "rekommenderas" att man ska ta ett vattenprov när värmesystemet fylls på för första gången och tas i drift. Resultatet kan sedan användas som referens och jämförelse vid framtida drift. Det är väldigt viktigt hur man sköter driften av sitt värmesystem, säger Eva Eneström Schmied.

AMA VVS & Kyla 22 kommer att lanseras på Nordbygg. I Svensk Byggtjänsts monter C03:11 kan du träffa projektledarna Eva Eneström Schmied och Jan Fredriksson. 

 

Läs mer om förändringarna i nästa nummer av AMA-nytt som kommer ut i mitten av maj.

FAKTA Kort om uppdateringen

Utredningsarbetet startade redan hösten 2020 och koncentrerades till områden som användare upplevt oklara, där det finns ny branschpraxis och där teknikutvecklingen varit stor.

Det resulterade bland annat i tydligare gränsdragning mellan styr, el och VVS, problem med korrosion och vätskekvalitet i slutna vätskesystem, injustering av vätskesystem, omfattning och placering av rensluckor i ventilationssystem samt vikten av avtalad kontroll.

Utöver detta kom samordning med nya installationsregler från Säker Vatten och Branschstandard Teknisk Isolering. Inför varje ny AMA-generation uppdateras även alla hänvisningar till standarder, litteratur och andra dokument.

FAKTA Om AMA

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten.

RA står för Råd och Anvisningar och är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Sedan 2007 ges AMA och RA ut i nya versioner vart tredje år.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Styr och övervakning Teknik Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om AMA

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten.

RA står för Råd och Anvisningar och är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Sedan 2007 ges AMA och RA ut i nya versioner vart tredje år.