Varan har lagts till i varukorgen

AMA EL 22 ute nu

AMA 28 apr 2022
ama-el-22
AMA EL 22 finns både som webbtjänst och som bok. Foto: Svensk Byggtjänst
Den nya utgåvan av referensverket AMA EL är nu färdig. AMA, RA och MER EL 22 lanseras under veckan på Nordbygg. Svensk Byggtjänsts huvudutredare finns på plats och berättar om några av nyheterna.

Arbetet med att uppdatera AMA, RA och MER EL 19 till en ny generation startade hösten 2020 och nu har det arbetet gått i mål. Nya AMA, RA och MER EL 22 lanseras i samband med Nordbygg.

Som vanligt har en arbetsgrupp uppdaterat texterna i referensverket med innehållet ur AMA-nytt, anpassat dem till teknikutvecklingen samt kompletterat dem med områden som tidigare inte funnits med.

Nytt avsnitt om styr- och övervakningssystem

Bland ändringarna kan nämnas att området styr- och övervakningssystem utökats med ett nytt avsnitt som handlar om trafiksignaler för vägtrafik. Byggdelstabellen har kompletterats med 84.C Styr- och övervakningssystem för vägtrafik samt 84.CB System för trafiksignaler.

Kapitel U är kompletterat med ett helt nytt avsnitt under UKB Apparater och utrustningar för trafiksignaler. I avsnitt UKB finns både krav- och rådstexter om bland annat detektorer, trafiksignallyktor, tryckknappslådor och styrutrustning.

Många nya koder och rubriker finns också under UJ Apparater och utrustningar för styrning och övervakning av järnvägstrafik. Dessa koder har sitt ursprung från Trafikverkets komplement TRVAMA.

Ny text om fordonsladdning

Fordonsladdning är ett tema som återkommit i AMA-nytt. Orsaken är en snabb teknisk utveckling samt att såväl myndighetskrav som standarder och branschregler har tillkommit.

per-andersson Per Andersson

Nu har byggdelen 63.Q System för laddning av elfordon fått innehåll som ger stöd vid systemuppbyggnad.

– 63.Q har tidigare varit tom på innehåll. Nu finns det ganska mycket matnyttig text om vad man ska tänka på när man ska projektera, säger Per Andersson, huvudutredare Svensk Byggtjänst.

Även produktionsresultatet SMC.4 Uttagscentraler för laddning av eldrivna fordon, där den utrustning som i dagligt tal kallas laddbox eller laddstolpe ska beskrivas, har fått nytt innehåll både i AMA och RA.

Ändrad struktur för stegar och rännor

Tidigare har projektering av kabelstegar och kabelrännor utgått ifrån begreppen ”tunga” och ”lätta” kabelstegar och kabelrännor där AMA har angett hur stor vikt dessa ska tåla. I och med det har entreprenören haft ett omfattande ansvar att välja rätt typ av stege eller ränna samt samordna antal och placering av infästningar utifrån de förutsättningar som finns i handlingarna.

nils-olof-wangstedt Nils-Olof Wångstedt

Nu har man ändrat så att avsnitt SBD.2 ersatts med en ny struktur under SBD.3 utan begreppen ”tunga” och ”lätta” kabelstegar och kabelrännor.

– Med stöd i den nya strukturen och fullständigt omarbetade texter kan projektörer nu enklare ta ansvar för helheten. Det omfattar bland annat typ och avstånd mellan konsoler, fästpunkter och material i tak och väggar. Vi tycker det blir bättre så än att det ansvaret ligger på entreprenören, säger Nils-Olof Wångstedt, huvudutredare Svensk Byggtjänst.

Uppdaterade hänvisningar

AMA och RA innehåller många hänvisningar till standarder, handböcker och andra publikationer. En viktig del i uppdateringsarbetet har varit att kontrollera, och vid behov uppdatera, dessa hänvisningar för att säkerställa att de till exempel pekar mot relevanta utgåvor.

– Bland annat har det kommit ett flertal handböcker från SEK som vi nu arbetat in, säger Per Andersson.

– Generellt försöker vi även bli mer precisa vad vi hänvisar till så att vi inte bara säger ”titta i den här handboken” utan vi hänvisar vidare till exempelvis tabeller eller siffror i handboken, säger Nils-Olof Wångstedt.

Mer information

Mer information om förändringarna går att läsa om i nästa nummer av AMA-nytt som kommer ut i mitten av maj. Det går även att träffa Per Andersson och Nils-Olof Wångstedt i Svensk Byggtjänsts monter på Nordbygg.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Elinstallation Projektering Styr och övervakning Teknik
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter