Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning om IMD ska förenkla tillsynen
Bestämmelser 2 sep 2021
tillsynsvagledning-om-imd
Både kommuner och fastighetsägare kan ha nytta av den nya vägledningen om IMD. Foto: Tobias Sterner
Boverket har tagit fram en vägledning om individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD. Målet är bland annat att förenkla tillsynen för kommunerna.

Den 1 juli 2021 trädde kraven på IMD av värme och varmvatten i vissa befintliga flerbostadshus i kraft. Kraven beskrivs i lag, förordning och föreskrifter om energimätning i byggnader.

Nu har Boverket tagit fram en tillsynsvägledning om IMD enligt ett krav i förordningen. Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ansvarar för tillsynen av IMD. Den kan även vara intressant för fastighetsägare som kan få råd om vilken information som byggnadsnämnden i kommunen kan begära.

Tillsynsvägledning för IMD

Vägledningen är webbaserad och tar upp:

  • Tillsynens innehåll och genomförande samt möjliga sanktioner.
  • Bedömning av när IMD ska anses proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar.
  • Vad innebär ombyggnad när det gäller IMD tappvarmvatten och andra energieffektiviserande åtgärder.
  • Bedömning av vad som kan anses vara tekniskt genomförbart i det enskilda fallet.

Vägledningen beskriver även vad som avses med andra konkreta, planerade åtgärder för energieffektivisering, vilket fastighetsägaren kan välja för att undantas kravet på IMD av värme.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Energi Energieffektivisering Lov och tillsyn Renoveringar Vatten och avlopp Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial