Varan har lagts till i varukorgen

Tillfälliga lagen som ska förhindra cementbrist

Bestämmelser 21 sep 2021
betong-cement-slite
75 procent av all cement som tillverkas i Sverige kommer från Cementas fabrik på Slite. Ett stopp i produktionen bedöms kunna påverka byggbranschen kraftigt. Foto: Johan Bjurer & Sten-Åke Stenberg/Mostphotos
Trots kritik går regeringen vidare med lagförslaget som ska trygga tillgången till cement. Nu är det upp till riksdagen om lagen ska bli verklighet.

Stora varsel inom byggsektorn, byggen som stoppas och infrastrukturprojekt som inte kan färdigställas. Det är några av riskerna regeringen pekat ut om brytningen av kalksten stoppas vid Cementas fabrik i slite när bolagets tillstånd upphör i oktober.

– Det bedöms leda till brist på cement inom kort vilket kan leda till omfattande samhällskonsekvenser, sa Ibrahim Baylan (S), näringsminister, under en presskonferens på tisdagen.

ibrahim-baylan-minister Ibrahim Baylan (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Därför valde regeringen under tisdagen att lämna ett lagförslag till som innebär att det i undantagsfall kan ges ett tidsbegränsat tillstånd för fortsatt brytning av kalksten. Det innebär i så fall ändringar av miljöbalken.

Om riksdagen röstar för lagen ska den börja gälla från 15 oktober i höst. Tillståndet ska bara gälla för resterande kalk i ett område som redan har klartecken och som inte hunnit tas upp innan tillståndet löpt ut.

I det aktuella fallet är det Cementa som ska lämna in en ansökan om begränsat tillstånd, något som regeringen meddelade kan lämnas in redan nu.

Kritik från Lagrådet

Lagförslaget har dock mött kritik från flera håll, bland annat från Lagrådet som granskar regeringens lagförslag innan de skickas till riksdagen. Bland annat menar myndigheten att lagförslaget inte uppfyller kravet om generalitet, strider mot regeringsformen och kan skada tilltron till det svenska rättssystemet.

Trots det väljer regeringen att gå vidare med lagförslaget, även om kritiken uppges ha hörsammats.

– Regeringen tar inte lätt på det. Men vi har på kort tid tagit fram ett lagförslag för att möta en allvarlig situation, förklarade Ibrahim Baylan på presskonferensen.

Lagrådets yttrande är dock bara rådgivande och är inte tvingande att följa.

Välkomnas av byggbranschen

Regeringens besked välkomnas av flera branschorganisationer. Byggföretagen menar dock att det återstår mycket arbete för att skapa ett hållbart samhällsbyggande och att det krävs större förutsägbarhet i tillståndsprocesserna.

– Den föreslagna lagändringen ger bara ett tillfälligt andrum och undviker akut byggstopp, säger Catarina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

21 september 2021 berättade regeringen att de väljer att skicka lagförslaget till riksdagen för omröstning. Trots att Lagrådet gett förslaget stor kritik.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebär att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från i oktober 2021 och åtta månader framåt.

21 september 2021 berättade regeringen att de väljer att skicka lagförslaget till riksdagen för omröstning. Trots att Lagrådet gett förslaget stor kritik.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen
Fördjupningsmaterial